Sint-Niklaas krijgt steun voor milieubeleid

Sint-Niklaas - Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft een overeenkomst afgesloten met de provincie Oost-Vlaanderen om het milieubeleid te ondersteunen. Dat kost de stad jaarlijks 3.000 euro.

“Zaken die te maken hebben met het leefmilieu zijn tegenwoordig enorm complex en wetenschappelijk geworden”, legt schepen voor Milieu Marc Heynderickx (CD&V) uit.

“Om projecten uit te werken, moeten we heel vaak beroep doen op externe specialisten. Daarom hebben we nu een overeenkomst afgesloten met de provincie om ons te ondersteunen bij het milieubeleid.”

Ondersteuning

Het stadsbestuur sluit dat ’milieucontract’ af voor een instapbedrag van 3.000 euro per jaar. Daarvoor krijgt de stad professionele ondersteuning voor het milieubeleid, zowel technisch-wetenschappelijk, juridisch, beleidsmatig als educatief.

“Concreet gaat het om steun bij onder meer het onderzoek van de waterbodemkwaliteit, geluidsmetingen bij evenementen, het uitvoeren van bodemonderzoeken, de opmaak van plannen en de evaluatie en de actualisatie van bermbeheersplannen. Verder willen we ook een actieplan uitwerken voor het stedelijk wagenpark en een project opstarten rond hernieuwbare energie”, aldus Heynderickx.

Ook kunnen door de stad zelf projecten worden geformuleerd die binnen de thema’s van het milieucontract vallen.

Instapbedrag

Van het instapbedrag wordt de vergoeding voor de geleverde prestaties telkens afgetrokken. Het niet opgebruikte bedrag kan overgedragen worden naar het volgende jaar. De gemeenteraad spreekt zich in april nog uit over de punten van dit milieucontract.

JOVE

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio