Jobkorting kost aantal bedrijven net meer geld

Voor een aantal bedrijven kost de Vlaamse jobkorting extra geld. De premie van 250 of 300 euro extra voor de Vlaamse werknemer, maakt dat een aantal bedrijven niet of maar voor een deel kan genieten van andere lastenverlagingen, zoals voor ploegen- en nachtarbeid.

ssimons

De problematiek is gisteren aangekaart door onder meer de Limburgse werkgeversorganisatie VKW. Ook Agoria, de federatie van de technologische industrie, maakt melding van een ‘technisch probleem’ in het systeem dat zorgt voor ‘perverse effecten’ bij een aantal bedrijven.

Een voorbeeld:

* Een bedrijf telt 100 ploegenarbeiders die maandelijks 2.800 euro bruto verdienen: een maandelijkse loonkost voor het bedrijf van 280.000 euro.

* Daarvan wordt bijvoorbeeld 40 procent of 112.000 euro doorgestort als bedrijfsvoorheffing.

* Door de jobkorting (300 euro x 100) vermindert de bedrijfsvoorheffing tot 82.000 euro.

* Daardoor daalt de premie voor ploegen- en nachtarbeid voor het bedrijf tot 8.774 euro (tegenover 11.984 euro zonder jobkorting). Het bedrijf loopt dus 3.210 euro mis.

Dubbel probleem

Bij bedrijven waar ook nog tijdelijke werkloosheid is ingevoerd, stelt het probleem zich dubbel. Want ook bij tijdelijke werkloosheid vermindert de bedrijfsvoorheffing. In sommige gevallen blijft er dan zelfs geen bedrijfsvoorheffing, en dus geen premie, over.

Dominiek CLAES