Spector lijdt 7,75 miljoen euro verlies

De beursgenoteerde groep Spector heeft vorig jaar een verlies geleden van 7,75 miljoen euro. Dat komt vooral omdat de boekhoudkundige waarde van activiteiten in Hongarije en Italië op nul werden gezet. Operationeel kende het bedrijf wel een behoorlijk jaar.

jvangeyte

Spector bestaat uit twee delen. Het meest bekende is de fotodivisie. Het andere is de keten van elektromateriaal Photo Hall en zijn Luxemburgse tegenhanger Hifi International.

Fotodivisie

De fotodivisie kampt al jaren met een terugloop. Dat komt door de opmars van de digitale fotografie. Mensen maken nu wel veel meer foto's dan vroeger, maar laten die minder vaak ontwikkelen. Ze worden meestal gestockeerd op de pc. En daar heeft Spector niets aan. Intussen loopt de vraag om klassieke fotofilmpjes te ontwikkelen jaar na jaar spectaculair terug.

Toch is er beterschap op komst. In 2004 haalde Spector nog 96% van zijn omzet uit het ontwikkelen van analoge fotofilmpjes, 4% kwam uit mensen die toch digitale foto's lieten afdrukken. Vorig jaar was het aandeel van de analoge filmpjes al teruggevallen tot 30%. Dat betekent dat 70% van de opdrachten nu al digitaal is. De ommekeer is zo sterk dat Spector verwacht dat de impact van de analoge fotografie eind dit jaar maar marginaal meer is.

Binnen de digitale fotografie legt Spector zich ook steeds meer toe op innovatie: de aanmaak van fotoboeken, kalenders of het afdrukken van foto's op koffiemokken. "Het louter afdrukken van digitale foto's op fotopapier is massawerk. De prijs is dan het enige criterium. Dus maak je beter andere producten die anderen niet hebben. Daar kan je betere prijzen voor vragen", zegt topman Tonny Van Doorslaer. Vorig jaar leverden de nieuwe producten al 55% op van de omzet aan verwerking van digitale foto's, nog slechts 45% kwam nog van loutere afdrukken."

Elektrowinkels

De tweede divisie van Spector baat 104 elektrowinkels uit onder de naam van Photo Hall in België en Hifi International in Luxemburg. Dit jaar worden wellicht vijf nieuwe winkels van Photo Hall geopend in ons land.

"We hebben vorig jaar in volume meer verkocht dan in 2007", zegt Van Doorslaer. "Toch lag onze omzet lager. Dat komt omdat de gemiddelde prijzen zijn gezakt."

Van Doorslaer verwacht dat de prijzenslag slachtoffers maakt in de sector. "Er zijn nog veel kleine zelfstandigen actief. Vroeger konden ze nog uitspelen dat ze de apparaten konden maken als er iets fout mee was. Vandaag niet meer. Ze zijn zo complex geworden dat ze terug naar de fabriek moeten. Voorts is er zodanig veel innovatie dat het aanbod snel verouderd raakt. Daar komt nog eens bij dat veel van de winkels worden uitgebaat door mensen die niet ver meer van hun pensioen staan. We verwachten dus dat er heel wat gaan sluiten de komende jaren."

Vooruitzichten

Voor de vooruitzichten van dit jaar blijft Spector voorzichtig. Het heel lage consumentenvertrouwen zal zeker een impact hebben op de elektrowinkels. Voor de fotodivisie verwacht het bedrijf minder gevolgen. Die activiteit is niet afhankelijk van de toestand van de economische conjunctuur. Van Doorslaer gaat ervan uit dat de verkoop van nieuwe producten zich wel zal doorzetten.

Johan VAN GEYTE