Twijfel blijft in Oosterweelcommissie

De mensen van ARUP/SUM, het studiebureau dat een onderzoek deed naar de Oosterweelverbinding, bleken maandagavond in een speciale zitting van de gemeenteraad weinig te voelen voor de tracés van BAM en stRaten-generaal.

In het Felix-Archief in Antwerpen werd maandag een themacommissie georganiseerd voor de gemeenteraadsleden. De alternatieve studie over de oeververbinding, die vorig week al aan de Vlaamse Regering werd gepresenteerd, stond centraal.

Deur op een kier

Het lijkt er na afloop niet op dat iemand zijn houding tegenover welk tracé dan ook zal wijzigen. Open Vld blijft bij monde van Annick De Ridder achter het BAM-tracé staan en stelde opnieuw de betaalbaarheid van de alternatieven in vraag.

De andere partijen laten de deur op een kier en maakten nogmaals duidelijk dat het tracé waarmee ARUP op de proppen kwam, zeker het onderzoeken waard is. Voor Groen! staat die deur zelfs volledig open.

Viaduct: snijdt stad in drie

Het ARUP-tracé bestaat eruit dat er een tunnel komt vanop Linkeroever tot aan de A12 aan de andere kant van de Schelde. Volgens Ian Gardner van het Britse ARUP biedt deze optie kansen voor de toekomst. “De Ring zou hierdoor op termijn in capaciteit kunnen verlaagd worden, wat in alle andere tracé niet het geval is.”

Het viaduct ter hoogte van Merksem is volgens Jacques Timmermans van SUM, dat mee aan de studie werkte, op termijn onleefbaar. “Met het BAM-tracé zal de lawaaioverlast voor het Eilandje, Luchtbal en delen van Merksem en Deurne enorm toenemen. Het verbreden van dit viaduct zal bovendien de stad in drie stukken snijden.”

stRaten-generaal: geen optie

Het tracé van stRaten-generaal kan wat milieu en stedenbouw betreft op heel wat meer clementie rekenen, maar ook hier is het verdict ongenadig.

“Het biedt evenmin een goede oplossing voor de verkeersstromen door de Kennedytunnel. En of deze variant betaalbaar is zonder een totale tolheffing, is maar de vraag. Voor het BAM-tracé geldt dat het financieel het dichtst bij het haalbare komt. Maar ook hier is he t geen onverdeeld positief verhaal.”

Vrijdag duidelijkheid

Het werd gisteren opnieuw duidelijk dat ARUP/SUM het eigen alternatief een kans wil geven. “We kunnen op korte termijn de haalbaarheid controleren en omdat op Linkeroever in alle gevallen kan gestart worden met de werkzaamheden, is het niet uitgemaakt dat deze keuze noodzakelijk jaren vertraging oplevert”, zei Ian Gardner.

Tot een politiek debat is het maandag niet gekomen. Dat komt wellicht tijdens de gemeenteraad van maandag 23 maart. De haven en de stad moeten vrijdag met hun standpunt naar de Vlaamse Regering. “Ik hoop dat we met hetzelfde standpunt naar Brussel kunnen trekken, want anders wordt het moeilijk”, zei burgemeester Patrick Janssens (sp.a).

Alternatief: verdient een kans

Ook maandag herhaalde Janssens dat het alternatief van ARUP een kans verdient. “Met wat we nu weten, biedt dit tracé een kans om de historische vergissing van de Ring vlak bij de stad deels recht te trekken: minstens het onderzoeken waard, lijkt me. Maar dat niemand zich vergist."

"Dit betekent niet dat het BAM-tracé voor het college van tafel is geveegd. We willen dat ARUP verder onderzoek doe naar het Oosterweelknooppunt. Als zou blijken dat dit niet nodig is, zou dat een flinke stap vooruit zijn voor Antwerpen. Maar zover zijn we nog lang niet.”

Veel volk

Ondertussen trok het talrijk opgekomen publiek zijn eigen conclusies. En dat was voornamelijk dat er nog leven is naast het BAM-tracé. Maar of dit een teken aan de wand is?

De eerlijkheid dwingt te zeggen dat de meeste mensen, die maandag in de zaal zaten, al langer koele minnaars van het BAM-tracé waren.

Patrick VAN DE PERRE

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring