"God-spots in de hersenen zijn resultaat van evolutie"

God-spots in de hersenen zijn resultaat van evolutie

"God-spots in de hersenen zijn resultaat van evolutie"

Print
Onze religieuze gevoelens kunnen gelokaliseerd worden in bepaalde gebieden in de hersenen. Dat was bekend. Nu blijken er aanwijzingen te zijn dat de werking van deze hersengebieden een gevolg is van natuurlijke selectie.

In de evolutie van de moderne mens zouden exemplaren met geloof in het bovennatuurlijke een voordeel hebben: Zij kunnen harde en pijnlijke gebeurtenissen beter verwerken en plaatsen dan ongelovigen.

Eén spot?

De wetenschappers van het Amerikaanse National Institute of Neurological Disorders and Stroke hebben met MRI-beelden vastgesteld dat religie en geloof in meerdere gebieden van de hersenen huizen, niet in één enkele zogenaamde 'God-spot'.

Hun bevindingen ondersteunen de theorie dat de hersenen dankzij de evolutie gevoelig zijn geworden voor elke vorm van geloof die de overlevingskansen vergroot. Dat zou ook de verklaring zijn waarom geloof in het bovennatuurlijke bij de mens wereldwijd verspreid is.

Geen dierlijke variant

"Geloof en religieus gedrag zijn typisch menselijk en komen voor in alle culturen. Bij geen enkel dier is er vergelijkbaar gedrag vastgesteld", aldus Professor Jordan Grafman van het genoemde instituut in The Independent.

Neveneffect?

De wetenschap is nog altijd verdeeld over de vraag of religie een biologische verklaring heeft. Sommige wetenschappers leunen aan bij wat hierboven beschreven is: natuurlijke selectie speelde in het voordeel van mensen met religie.

Anderen zien in religie een effect van een algemeen aanvaarde menselijke trek, namelijk de biologisch aangeboren drang om de wereld rond ons te begrijpen en te verklaren.

Dierlijke structuren

De Amerikaanse studie toonde ondermeer aan dat religie niet alleen de frontale hersengebieden activeert - bij de mens sterk uitgebouwd - maar ook dieper liggende hersenstructuren die we gemeen hebben met dieren.

"Er is niets unieks aan het feit dat religie zich ook in deze gebieden blijkt te situeren. Religie heeft geen unieke 'God-spot' als zodanig, maar het komt voort uit een heel scala aan hersenscircuits die we dagdagelijks gebruiken", aldus professor Grafman.

Nu in het nieuws