Fietsersbond wil iedereen op de trappers

Tijdens het jaarfeest van de Fietsersbond in de Dieseghemhoeve in Mortsel dinsdagavond presenteerde de voorzitter van de afdeling Edegem Dirk De Weerdt de stand van zaken van het HEM-project.

In de gouden driehoek Hove-Edegem-Mortsel (HEM) bevinden alle winkels zich in een straal van 5kilometer. Daarom wil HEM het fietsen stimuleren in deze gemeenten.

“Onze fotozoektocht vorig jaar was een groot succes. Fietsers leerden interessante binnenwegen kennen. Opvallend is dat er tussen de drie gemeenten geen open ruimte is, dus je kan heel gemakkelijk van de ene winkelkern naar de andere rijden. De betrokken gemeenteraden hebben het HEM-project goedgekeurd.”

Een werkgroep bestaande uit leden van de Fietsersbond, ambtenaren en politici uit de drie gemeenten werkt aan een digitale fietskaart voor de zone, met daarop veilige fietsenstallingen, fietswinkels, recreatieve en bovenlokale routes. Tijdens het weekend van de trage wegen in oktober moet een gedrukte versie klaar zijn.

“Het HEM-project neemt meer tijd in beslag dan ik had verwacht, daarom zet ik een stapje terug als voorzitter”, zei Dirk De Weerdt. Meteen kondigde hij ook aan dat Leo Deleu uit de Kontichstraat hem opvolgt.

Philippe DESMET