ABVV schiet loonakkoord chemie af

Er komt geen loonakkoord voor de hele chemiesector. De socialistische vakbond ABVV heeft de voorstellen afgeschoten. Het christelijke ACV en het liberale ACLVB waren wel akkoord. Er zal nu op bedrijfsniveau verder onderhandeld moeten worden.

jvangeyte

Bij de socialistische vakbond stemde maar 18% voor het voorstel van sectorakkoord. Bij het ACV deed 82% dat, bij het ACLVB 65%. Toch is het voorstel nu verworpen omdat één van de partijen niet tekent.

Hogere minimumlonen

Het ontwerp van akkoord bevatte onder meer een verhoging van de minimumlonen met 0,10 euro per uur, de uitbetaling van een eco-cheque van 250 euro netto op 1 januari 2010 voor bedrijven zonder cao, de invoering van een aanvullend pensioenplan in alle chemiebedrijven vanaf 2011, de verlenging van de systemen van brugpensioen tot 31 maart 2011, een syndicale premie van 130 euro voor 2009 en een verhoging van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid tot 9 euro.

Traditioneel bijt de chemie de spits af van de onderhandelingen per sector. "Onze bedrijven willen breken met de nefaste traditie in de chemiesector om loonakkoorden voor de hele economie - die in het interprofessioneel akkoord worden vastgelegd - telkenmale met sectorafspraken te willen overtreffen", zegt gedelegeerd bestuurder Yves Verschueren van de werkgeversfederatie Essenscia.

Crisis

De chemische sector wordt vandaag getroffen door de economische crisis. Meer dan 20 procent van de arbeiders is economisch werkloos. In de kunststofverwerkende industrie gaat het zelfs om 40%.

Door het afspringen van de onderhandelingen op sectorniveau moet nu bedrijf per bedrijf worden onderhandeld.

JVG