Werkgroep voor breder fietspad

De werkgroep Trage Wegen gaat in Buggenhout, na een kort verplicht oponthoud, weer van start. Op het programma staat onder andere de realisatie van een verbreed fietspad.

jvandermosten

Het fietspad moet komen tussen de Kasteelstraat via Leemputten naar het containerpark en de Hanenstraat.

Groen licht

Na onderhandelingen met schepen van Toerisme Jan Jacobs (SLP) gaven enkele landbouwers groen licht voor de verkoop van anderhalve meter extra aan de gemeente zodat hier een degelijke fietsverbinding kan worden gemaakt.

Door deze verbreding van een bestaand pad kunnen fietsers elkaar passeren en wordt tegelijk een gevaarlijk kruispunt Hanenstraat-Kasteelstraat vermeden.

Verkavelingswegen

Verdere onderhandelingen om een verbinding tussen de Krapstraat aan het vroegere café Het Varkenskot en de Oude Kerkweg te realiseren staan op het programma.

“Van de Landbouwraad verwachten we advies welke verkavelingswegen zij alleen voor landbouwvoertuigen wensen te behouden”, stelt Jacobs.

“Door deze wegen aan te passen krijgen we opnieuw trage wegen voor fietsers, wandelaars en spelende kinderen. Gewoon autoverkeer - vaak voorbijrazend sluikverkeer - wordt er niet meer mogelijk."

Veldwegen

"Tot slot maken we een selectie van veldwegen waar we bordjes met een wandellogo gaan plaatsen zodat voorbijgangers zeker zijn dat ze die wegen mogen betreden. Hierdoor krijgen we ook een zelfonderhoudend effect, groeien ze minder gemakkelijk dicht en gaan we tegen dat ze onrechtmatig worden ingenomen.”

RAMO

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio