34 kilometer extra bos

Natuurpunt werkt aan een project dat op termijn voor het grootste moerasbos in Vlaanderen zorgt. Het bos moet overstromingen van de Boven-Nete tegenhouden.

jvandermosten

De vzw Natuurpunt is bezig met het aankopen van braakliggende gronden langs de Grote en Molse Nete van aan het bedrijf BP Chembel in Geel tot aan de Limburgse grens van Balen en de Zuiderring in Mol. De bedoeling is om de natuur op deze gronden spontaan te laten omvormen tot moerasof broekbossen.

“Ik omschrijf een broek als een natte plaats waar vissen niet kunnen zwemmen en koeien niet kunnen grazen. Inlandse elzenen wilgenbroekbossen veroveren spontaan en verrassend snel deze braakliggenden gronden. Het eindresultaat is een formidabel natuurgebied dat in Vlaanderen op deze schaal niet bestaat. Moerasbossen zijn zeldzaam. Europa geeft daarom subsidies voor dit bosuitbreidingsproject”, vertelt Jan Dirkx.

Reservaten

Jan Dirkx coördineert voor Natuurpunt een twaalftal kleinere reservaten in de buurt van de BovenNete. “Ik hoop het nog te beleven dat één broekbos al deze gebieden linkt. Het is amper voorstelbaar wat we wandelaars dan kunnen aanbieden. We gaan het hele gebied uitrusten met wandelpaden zodat iedereen van in Geel, over Meerhout en Mol tot helemaal in Balen van dit woeste natuurgebied kan genieten. Bovendien sluiten verscheidene heidegebieden naadloos aan.”

Het bosuitbreidingsproject heeft volgens Jan Dirkx ook nut voor de waterhuishouding van de BovenNete. “We werken samen met de provincie en de Vlaamse overheid aan het hermeanderen van de Grote Nete. De rivier gaat dan weer meer kronkelen zoals vroeger. Hierdoor houdt zij haar water in natte periodes langer vast. Bij overstromingen werken de moerasbossen als buffer zodat het water niet meer tot bij de huizen raakt.”

Lange adem

Jan Dirkx beseft dat de droom van het grote moerasbos langs de BovenNete een verhaal van lange adem is. “Natuurpunt heeft ruim 300 hectare langs Grote en Molse Nete aangekocht, maar het project bestrijkt in totaal een gebied van ruim 2.000 hectare."

"Uniek is wel dat het bijna allemaal om braakliggende gronden gaat. Er gaat geen landbouw- of woongebied verloren. Maar we moeten er toch rekening mee houden dat de verwezenlijking van dit project minstens tien jaar in beslag neemt.”

Willy VAN DEN BERGH

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio