Sloopwerken Doel gestaakt na protest van actiegroep

De sloopwerken aan enkele woningen in het polderdorp Doel zijn vanochtend niet van start gegaan nadat actievoerders heftig protest voerden. Zij betogen dat de overheid bewust eerst de mooiste gebouwen willen neerhalen, terwijl er elders in het dorp hopen, puin liggen opgestapeld.

jrosquin

Maandag stond de sloop van een historisch herenhuis en het voormalig restaurant Paviljoentje in de Camermanstraat op het programma. Toen de aannemer echter vaststelde dat de twee panden werden bezet door actievoerders van het comité Doel 2020, liet hij zijn werknemers rechtsomkeer maken.

Klacht

Woordvoerder Jan Creve meent dat het gaat om een doelbewuste poging om het ter dood veroordeelde dorp in zijn ziel te raken. Symboolgebouwen worden immers als eerste geslachtofferd en krotten blijven staan. De actiegroep diende al formeel een klacht in tegen de afbraakwerken.

Het huis Camerman is een voormalige dokterswoning die dateert uit de Napoleontische tijd. In de gevel zijn nog restanten terug te vinden van kanonsballen die in 1839 werden afgeschoten door de Nederlandse vloot vanop de Schelde.

Belofte

Volgens Doel 2020 heeft minister-president Kris Peeters (CD&V) een belofte gedaan aan academici en de erfgoedwereld om het onroerend erfgoed in de regio te inventariseren.