Obama geeft groen licht voor stamcelonderzoek

De Amerikaanse president Barack Obama heeft aangekondigd dat hij wetenschappelijk stamcelonderzoek weer zal subsidiëren. De vorige president, George W. Bush, was om ethische redenen heftig gekant tegen stamcelonderzoek.

jrosquin

Stamcellen spelen een fundamentele rol bij de ontwikkeling van de mens. Wetenschappers zeggen dan ook dat uit stamcelonderzoek behandelingen voor ziektes als Alzheimer en diabetes kunnen voortkomen.

Moord

Religieuze groeperingen verzetten zich echter hevig tegen embryonaal stamcelonderzoek. Zij noemen het immers moord omdat ze embryo's als menselijk leven beschouwen. Bush, zelf een 'Born Again Christian', was gewonnen voor die argumenten en legde een verbod op om subsidies uit te vaardigen. De wetenschappers in de Verenigde Staten voelden zich daardoor zwaar beknot.

Obama kondigde in zijn campagne al aan dat hij zich achter het stamcelonderzoek zou scharen. Het Nationaal Instituut voor Gezondheid moet nu in de komende vier maanden regels opstellen rond stamcelonderzoek. Dat onderzoek zal immers maar onder bepaalde voorwaarden worden gesubsidieerd.