"Concentratiescholen vermijd je met een actief spreidingsbeleid"

Karin Heremans, directrice van het Atheneum van Antwerpen, pleit voor een spreidingsplan van leerlingen. “Anders crasht ons onderwijssysteem”, zegt Heremans.

ikerremans
U stelt vast dat ondanks het inschrijvingsrecht en de gelijke onderwijskansen de kloof tussen scholen met kansarme en scholen met kansrijke leerlingen vergroot.

Heremans: Het inschrijvingsrecht op zich is positief, maar heeft een averechts effect op concentratiescholen in steden. Ouders kiezen een school zoals ze een supermarkt kiezen. De wachtrijen creëren het beeld van kwalitatief betere scholen, terwijl de scholen toch allemaal aan dezelfde eindtermen horen te voldoen. Kansarme ouders mogen hun kinderen vroeger inschrijven, maar ze zijn zich daar niet van bewust of ze komen daar niet graag mee naar buiten omdat het zo stigmatiserend is.

In Gent schreven ouders de kinderen via het internet in. Kinderen uit de buurt krijgen voorrang.

Je houdt de tweedeling zo wel in stand. Je sluit zwakkeren zonder computer weer uit. En wat als de school in een kansarme wijk ligt? Je herbevestigt de kansarmoede binnen de schoolpoorten. Zo creëer je gettoscholen.

Wat is dan de oplossing?

Als we niets doen, dan zal ons onderwijssysteem op termijn crashen. Daarom pleit ik voor een actief spreidingsbeleid van leerlingen op basis van bijvoorbeeld inkomen, diploma van de moeder, werk en taal van de ouders. Scholen moeten ook quota naleven. Dat werkt in de twee richtingen. Scholen met zwakke leerlingen zouden ook een percentage kansrijke leerlingen moeten inschrijven. Ik sta trouwens niet alleen met dit standpunt.

U doekt de vrije schoolkeuze op?

Zo ver wil ik niet gaan, maar nu is er óók geen vrije schoolkeuze. Veel ouders zijn ongelukkig omdat hun kind niet is ingeschreven in de school van hun keuze. De overheid moet voor een evenwicht zorgen. Studies tonen aan dat een leerling beter presteert als hij in een klas zit met klasgenoten met diverse achtergrond.

Sacha Van Wiele

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio