Bart De Wever schiet met scherp op Filip Dewinter

“Ik bedank Dewinter dat hij weer duidelijkheid schept. Zijn anti-islamboek bewijst dat er geen verschil is tussen het Vlaams Blok en het Vlaams Belang”, aldus N-VAvoorzitter Bart De Wever.

ssimons

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter haalt in het boek 'Inch’Allah?' uit naar de islam.

“Dewinter beseft dat zijn partij electoraal terrein verliest”, zegt De Wever. “Hij wil zijn klassieke achterban weer bereiken. De mist rond de kern van het Vlaams Belang is plots opgetrokken.”

Lightversie van VB

Het stoort De Wever dat Dewinter N-VA omschrijft als een lightversie van het Vlaams Belang. “We delen dezelfde vlag, maar daar stopt elke gelijkenis”, zegt De Wever.

“Het Vlaams Belang sluit mensen uit op basis van identiteit. Dewinter zoekt een vijand naargelang van de angst die er onder de bevolking leeft. De gastarbeiders pikten de jobs in. De asielzoekers ondergraven de sociale zekerheid. En nu bedreigt de islam onze waarden en normen.”

Competentie

“Steeds meer mensen volgen verplicht of vrijwillig een inburgeringscursus. Ik ben voorzichtig positief. Het inburgeringsattest is alleen te vrijblijvend. N-VA stelt daarom voor om de mensen een inburgeringsexamen voor te leggen. Niet om het ze moeilijker te maken, maar wel om ze iets te geven dat in de maatschappij een waarde heeft. Ik denk aan een competentiebewijs dat ze helpt in het vinden van een job", besluit De Wever.