Dertien nieuwe Antwerpse ondergrondse sorteerstraatjes

De stad Antwerpen zal dit jaar 13 ondergrondse sorteerstraatjes bijplaatsen in Antwerpen. In 2009 zullen er 3 sorteerstraatjes ingepland worden in Hoboken, 6 op Linkeroever, 1 aan Zuidervelodroom en 3 aan de Silvertoptorens.

wverhaert

Ondergrondse sorteerstraatjes zijn esthetisch, in vergelijking met de bovengrondse alternatieven, en dragen bij tot de leefbaarheid van de buurt. Bovendien speelt de dienstverlening in op een reële, soms dwingende behoefte aan frequentere afvalinzameling.

De ondergrondse sorteerstraatjes bestaan uit verschillende grote ondergrondse betonputten. Daarin kunnen metalen afvalcontainers geplaatst worden.

Toegangspas

De sorteerstraatjes zullen ingeplant worden in sluikstortgevoelige omgevingen en wijken waar de bewoners klein behuisd zijn. Op de vloerplaat staat een kleine inwerpzuil per fractie. Deze inwerpzuil is toegankelijk voor bewoners uit de door de stad bepaalde straten.

Bewoners uit deze straten kunnen een elektronisch toegangspasje afhalen en opladen op een door de stad aangeduide locatie. De ingebouwde software registreert wanneer een toegangspas is gebruikt.

Volautomatisch

De lediging van de ondergrondse containers gebeurt door een hoogtechnologische ophaalwagen. Met één beweging en in minder dan 4 minuten laadt het voertuig 80 tot 120 afvalzakken.

Dat gebeurt volautomatisch en met slechts één personeelslid, namelijk de chauffeur.

Tarieven

De tarieven voor het gebruik van een sorteerstraatje verschillen per afvalsoort. Ze sluiten aan bij de tarieven van de gewone huisvuilzakken of betaalstickers voor containers.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio