Zelfstandigen krijgen uitstel sociale bijdragen

Zelfstandigen die met financiële moeilijkheden kampen, krijgen uitstel voor het betalen van hun sociale bijdragen voor de eerste drie kwartalen van 2009. Dat heeft minister van Middenstand Sabine Laruelle beslist.

jvangeyte

De zelfstandigen moeten hiervoor gewoon een schriftelijke aanvraag richten aan hun sociaal zekerheidsfonds. Dat brengt de Rijksdienst Sociale Zekerheid voor Zelfstandigen op de hoogte.

Bij de aanvraag moeten geen bewijsstukken worden gevoegd. Er wordt naderhand ook geen boete, noch intresten toegepast.

De maatregel moet de zelfstandigen helpen om de crisis door te komen.

JVG