Lezersvraag: wanneer moet de fiscus terugbetalen?

Kan u me zeggen wat de uiterste datum is dat de belastingen moeten terugbetalen? Staat er een boete op tegenover het te laat terugbetalen van de inkomstenbelastingen voor loon- en weddetrekkenden?

jvangeyte

De fiscus heeft tijd tot 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar om uw belasting te vestigen. Of in mensentaal: voor de inkomsten van 2007 (aanslagjaar 2008) moeten de belastingdiensten voor 1 juli 2009 hebben uitgerekend hoeveel belastingen u moet betalen. Dat weer u ook hoeveel u moet bijbetalen of terugkrijgt.

De fiscus betaalt effectief terug op het einde van de tweede maand die volgt op de maand van inkohiering. Concreet: wordt uw belastingbrief in februari afgerekend, dan krijgt u de centen eind april terug.

Een boete moet de fiscus niet betalen.