Verzet tegen motorcross

Aan De Beemdkant wordt volgend weekend weer gecrosst. “Onwettig”, zegt de oppositie, Samen en Groen!

jvandermosten

De Raad van State velde een jaar geleden al een arrest dat er op die plaats geen motorcross kan worden gereden omdat die plaats niet in overeenstemming is met de stedenbouwkundige verordening”, zegt Günther Dauwen (Samen).

“Ondanks dat arrest werd er in juli toch nog een wedstrijd gereden en werd de cross van september in laatste instantie in een woonzone gehouden. De buurtbewoners werden daar zelfs niet over ingelicht, laat staan dat ze enige vorm van inspraak kregen. We interpelleerden daarover tijdens de daaropvolgende gemeenteraad, maar volgens het schepencollege was er geen probleem.”

Het gemeentebestuur heeft de organisatoren laten weten dat de cross van volgend weekend niet vergund is. “Maar”, zegt Dauwen. “Dat deed ze veel te laat. Nochtans weet het gemeentebestuur al maanden dat er gecrosst zal worden. Uitwijken is dus niet meer mogelijk."

"We zijn niet tegen motorcross maar de wet geldt voor iedereen. De gemeente creëert door deze handelswijze de indruk illegale evenementen aan te moedigen. We stappen nu naar de gouverneur!”

MDSW