"Moderne vrouwen voelen zich niet klaar voor moederschap"

Steeds meer moderne vrouwen voelen zich niet klaar voor het moederschap. Dat is de conclusie van een studie van de Universiteit van Warwick. Volgens de Britse onderzoekers heeft de onzekerheid veel te maken met de groeiende trend om verder van de familie te gaan wonen.

mgeysmans

Steeds meer mensen laten de keuze voor hun woonplaats afhangen van waar ze werken of een baan kunnen vinden. “Door de geografische mobiliteit wonen vrouwen vandaag vaker verder weg van hun familie, waardoor de kans kleiner wordt dat ze familieleden in de buurt hebben”, zegt Angela Davis van het Centrum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde van de Universiteit van Warwick.

Voor vrouwen die moeder worden of het pas zijn, is die afstand verre van evident, zegt Davis. “De getuigenissen van de vrouwen die we voor dit onderzoek geïnterviewd hebben, geven aan dat zelfs tot de jaren zestig velen zich onwetend en slecht voorbereid voelden over zwangerschap, geboorte en kinderverzorging , en dat gaat nog steeds op voor de vrouwen vandaag.” Veel vrouwen waren het erover eens dat ze een natuurlijk instinct voelden om voor hun kind te zorgen maar ze hadden geen idee hoe ze er moesten aan beginnen.

Het gevoel van onzekerheid wordt nog aangescherpt door het moderne gebruik om de geboorte in het ziekenhuis te laten plaatsvinden. “En doordat de meeste geboortes in het ziekenhuis plaatsvinden, hebben zeer weinig vrouwen al een bevalling meegemaakt voordat ze zelf een kind krijgen.”

Verrassend

Davis interviewde meer dan 90 vrouwen en kreeg zo een beeld over het moederschap van 1930 tot 1970.

Een verrassende vaststelling, zei Davis, was dat er blijkbaar altijd al onwetendheid is geweest rond seksuele voorlichting en geboorte, maar om uiteenlopende redenen. In de jaren dertig, veertig en vijftig waren dat onderwerpen die taboe waren en thuis niet vaak besproken werden.” Vandaag lijken vrouwen beter geïnformeerd over seks, maar ze krijgen veel te weinig informatie over de evolutie van de zwangerschap, de geboorte en de eerste levensjaren van hun kind, aldus Davis.

De geïnterviewde vrouwen wilden hun kinderen wel opener opvoeden over seksuele thema's maar ergens wrong er iets. “Ze toonden een zekere ambivalentie over het onderwerp, en velen waren niet zeker dat deze toegenomen kennis (over seksuele thema's) een goede zaak was. Ze waren positiever over opvoeding over zwangerschap en geboorte dan over seksuele opvoeding.”

MEER OVER Gezin