Lezersvraag: Wat valt precies onder de garantie tot 100.000 euro?

Print
Kan u me een beetje uitleg geven over de waarborg tot 100.000 euro op de spaargelden. Ik stop mijn geld alleen nog in kasbons, termijnrekeningen en het spaarboekje. Men geeft mij telkens een verschillende uitleg.

Als uw bank over de kop zou gaan, garandeert het Beschermingsfonds dat u de tegoeden tot minstens 100.000 euro terugkrijgt. Dit bedrag geldt voor al uw tegoeden samen. Dus uw geld op het boekje, de termijnrekening en de kasbons wordt samengeteld en dan wordt bepaald hoeveel het Beschermingsfonds moet vergoeden.

De waarborg geldt per persoon. Als man en vrouw rekeningen hebben bij de bank, hebben ze elk recht op de garantie tot 100.000 euro. Elk natuurlijk voor het geld dat hij zelf heeft staan. Geld op een gemeenschappelijke rekening wordt daarbij verdeeld over de twee personen.

Spreiden

De garantie van het Beschermingsfonds geldt per bank. U heeft er dus belang aan om uw tegoeden te spreiden over meerdere instellingen. Dan geniet u meerdere keren van de waarborg van het fonds.

Kasbons

Voor kasbons moet u wel opletten. Alleen de bons die op een effectenrekening staan bij de uitgevende bank worden gedekt door het Beschermingsfonds. De bons onder uw matras of in uw kluis niet.

Termijnrekening

En voor termijnrekeningen moet het gaan om rekeningen in euro of in een munt van de Europese Economische Ruimte. Dus niet om tegoeden in Amerikaanse of Australische dollar.

JVG

MEEST RECENT