Zelfstandigen krijgen meer armslag tegen wanbetalers

De Kamercommissie Justitie keurde dinsdagmiddag de wet-Taelman op het betalingsbevel goed. Maar er werd wel een en ander gewijzigd.

ssimons

Door het betaalbevel kunnen schuldeisers makkelijker schulden innen. Het volstaat dat ze naar een rechter stappen en die geeft hen dan – zonder de schuldenaar te horen, op eenzijdig verzoekschrift – een betaalbevel. Daarmee kunnen ze hun geld bij de schuldenaar gaan halen.

De procedure – een initiatief van senator Martine Taelman (Open Vld)- is sneller en goedkoper dan de huidige. Nu moet de schuldenaar de schuldeiser immers nog dagvaarden.

VB, sp.a en Groen stemden tegen en de PS onthield zich omdat de procedure volgens hen asociaal is.

Aanmaning

Onder druk van Raf Terwingen en Mia De Schanphelaere (CD&V) werden een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo moet de schuldeiser eerst een aanmaning sturen, vooraleer hij een betaalbevel aanvraagt. De rechter zal bovendien steeds kunnen beslissen om de schuldenaar toch te horen. Daardoor valt een essentieel kenmerk van de procedure weg.

Melkkoe

Renaat Landuyt (sp.a) had graag gewild dat de rechtsplegingsvergoeding (de som die verliezer van een rechtszaak moet betalen aan de winnaar voor zijn advocatenkosten) zou wegvallen in dit soort zaken. Hij vreesde dat sommige advocaten van de nieuwe wet een kolossale melkkoe zullen maken, maar de meerderheid volgde hem niet.

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) beloofde dat hij dit laatste punt zal regelen als de wet op de rechtsplegingsvergoeding in zijn geheel wordt herzien.

Het voorstel moet nu nog naar de voltallige Kamer en dan opnieuw naar de Senaat.

Voor meer informatie over deze nieuwe wet, zie de expertensite van John De Wit.

Vastgoed

Jobs in de regio