Onderzoekscommissie Fortis verhoort eerste getuigen

Onderzoekscommissie Fortis verhoort eerste getuigen

Onderzoekscommissie Fortis verhoort eerste getuigen

Print
De Parlementaire onderzoekscommissie Scheiding-der-Machten begon maandagmiddag met hoorzittingen. De eerste getuige die werd gehoord was Jean-Luc Cottyn (foto), ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie.

Hij zegde dat een groep van vier leden van de HRJ momenteel alle magistraten die in de Fortiszaak betrokken zijn heeft gehoord. Wie dat waren wilde hij niet zeggen, “om de magistraten niet te stigmatiseren”.

Niet-magistraten

Cottyn beklemtoonde dat de magistraten alleen maar gehoord werden. Hen werd uitsluitend gevraagd “hoe ze in de Fortiszaak gerold waren en wat ze hierover te zeggen hadden”. Er werden geen bijkomende vragen gesteld, want “dan zou de HRJ zich mengen in lopende gerechtelijke en tuchtrechtelijke ondezoeken”. Volgens Cottyn heeft niemand een beroep gedaan op zijn zwijgrecht, maar niemand heeft ook de eed afgelegd.

Cottyn zegde dat de HRJ nu tegen 15 maart de niet-magistraten uit de Fortiszaak zal horen “op vrijwillige basis”. Servais Verherstraeten (CD&V) betwistte dat de HRJ niet-magistraten mag horen. Cottyn: “Het is ons niet verboden om niet-magistraten te horen, wij vinden dat het dus mag, op vrijwillige basis”. Waarop Renaat Landuyt (sp.a) zegde: “Als we die redenering doortrekken dan komen we heel ver…”

Beroepsgeheim

De HRJ wil verder niets over deze getuigenissen zeggen, ook niet aan de Gentse onderzoeksraadsheer Heymans. Die leidt het gerechtelijk onderzoek naar raadsheer Christine Schurmans. Dat onderzoek moet nagaan of zij haar beroepsgeheim heeft geschonden door uit de biecht te klappen over de beraadslagingen van de 18° Kamer die het Fortisarrest velde. Heymans had de resultaten van de getuigenissen van magistraten willen kennen, maar de HRJ heeft dat geweigerd “om ons beroepsgeheim niet te schenden” en Heymans dringt niet meer verder aan.

Uit het verhoor van Cottyn bleek verder dat de HRJ pas met beleidsaanbevelingen naar het parlement en de minister van justitie zal komen, nadat alle gerechtelijke en tuchtrechtelijke onderzoeken naar individuele personen zijn afgehandeld. “Want wij stellen geen verantwoordelijkheden vast”. Wanneer dat zal zijn is niet duidelijk, maar het zal allicht na de resultaten van de parlementaire onderzoekscommissie zelf zijn.

Scheiding der machten

De SDM-commissie, onder leiding van Bart Tommelein, moet nagaan of het beginsel van de scheiding der machten werd geschonden in de Fortiszaak. Dat zou kunnen als politici druk uitgeoefend hebben op magistraten om een regeringsvriendelijk Fortisarrest te vellen op het Hof van Beroep in Brussel.

JDW

.

Nu in het nieuws