Leclercq: "Niemand klaagde over politieke druk"

Jean-François Leclercq, de huidige procureur-generaal van het Hof van Cassatie, kwam vandaag aan de beurt als tweede getuige in de Fortiscommissie. Hij had in een brief aan zijn eerste voorzitter, Ghislain Londers, kritiek geuit op de inhoud van de nota-Londers aan toenmalig Kamervoorzitter Herman Van Rompuy, die uiteindelijk tot de val leidde van de regering-Leterme.

ikerremans

De getuigenis van Leclercq was uitvoerig maar verbloemend, ze bevatte veel herhalingen en het was soms erg moeilijk om een duidelijk standpunt te krijgen.

Geen enkel geval

Zo zei Leclercq dat hij geen bezwaar had tegen het feit op zich dat Londers een “persoonlijke nota” aan de Kamer had gestuurd, maar toen Leclercq zijn visie over de scheiding der machten ten beste gaf, vond Leclercq dat de rechterlijke macht zich alleen maar moet bezighouden met de rechtszaken die aan haar zijn voorgelegd.

Leclercq stelde dat het normaal was dat een minister van Justitie bij zijn parket-generaal informeert als hij kennis krijgt van “een misstand”. Het zou “bizar zijn als hij dat niet deed”, aldus Leclercq, die daarmee ogenschijnlijk Jo Vandeurzen verdedigde.

Maar even later zei hij dat hij – net zoals eerste voorzitter Londers – geen enkel geval kende waarin een minister in een lopende zaak aan het parket-generaal gevraagd had om toezicht uit te oefenen.

Brief gelekt

Verder zegde Leclercq nog dat noch de procureur-generaal van Brussel, Marc de le Cour, noch de eerste voorzitter van het Brusselse Hof van Beroep, ooit bij hem hadden geklaagd over druk door minister van Justitie Vandeurzen. Hijzelf was ook nooit onder druk gezet, want dan zou hij onmiddellijk ontslag nemen.

Leclercq betreurde dat zijn brief in de pers was gekomen. “De inhoud van mijn brief was uitsluitend voor de magistratuur bedoeld. Hij gaat jullie parlementsleden zelfs niets aan. Ik was gekwetst toen hij in de pers stond en ik dat in Parijs op een vergadering van Europese procureurs-generaal moest vernemen.”

Volgens Leclercq heeft de entourage van justitieminister Stefaan De Clerck de brief aan de pers gelekt.

Gevolg?

Op de vraag van Servais Verherstraeten (CD&V) wat nu het gevolg van de brief van Leclercq moest zijn (moet er een tuchtsanctie komen tegen eerste voorzitter Londers? Moet het Hof van Cassatie in voltallige vergadering nu duidelijk maken welke tussenkomsten een minister van justitie en een procureur-generaal mogen doen?) antwoordde hij niet.

De zitting gaat verder achter gesloten deuren.

JDW