Belasting op onbebouwde percelen ter discussie

De kans dat in Malle de belasting op onbebouwde percelen in 2010 wordt afgeschaft, is reëel. Een werkgroep onderzoekt de situatie.

jvandermosten

De belasting op de onbebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling bedraagt 25 euro per strekkende meter van het perceel aan de straatzijde, met een maximum van 250 euro per kavel.

De bedoeling van de belasting is eigenaars ertoe aan te sporen effectief te bouwen, of hun grond te verkopen zodat de schaarste aan grond gedeeltelijk kan worden weggewerkt.

Open Vld, dat nu deel uitmaakt van de meerderheid, was vroeger altijd tegen deze belasting, maar keurde ze nu wel goed in afwachting van de resultaten van een lopend onderzoek. “Een werkgroep is bezig met een grondige analyse van het systeem, maar de resultaten zijn nog niet bekend”, aldus raadslid François De Beuckelaer (Open Vld).

Ook het Vlaams Belang en Ingrid Vrints en Paula Vochten (beiden van meerderheidspartij CD&V) zijn voorstanders van de afschaffing van deze belasting. De administratieve opvolging van de dossiers zou zo veel tijd, energie en geld opslorpen dat de kosten niet opwegen tegen de baten.

JVSMeer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio