Somberste februarimaand sinds het begin van de metingen

Afgelopen maand was de somberste februarimaand sinds het begin van de metingen. De zon scheen afgelopen maand in totaal maar 33 uur en 5 minuten. Dat is bijna drie keer minder dan het gemiddeld aantal uren zonneschijn in februari.

jrosquin

Daarmee krijgt het aantal uren zonneschijn een predicaat 'zeer uitzonderlijk' opgeplakt, wat betekent dat het maar één keer om de honderd jaar voorkomt.

Daarnaast lag ook de windsnelheid beduidend lager dan in andere februarimaanden. De gemiddelde windsnelheid in februari 2009 wordt als 'zeer abnormaal' omschreven (eens om de tien jaar).

Ook regende het iets meer dan normaal en waren er twintig neerslagdagen, tegenover 16 in een gemiddelde februarimaand.

Nu in het nieuws