Doodgeboren kind kan ook naam krijgen

Kamerlid Hilde Vautmans wil dat ouders de mogelijkheid krijgen om ook een te vroeg en levenloos geboren kind een naam te geven.

Sinds 1999 hebben ouders de mogelijkheid om hun levenloos geboren kind formeel een voornaam te geven. Dan moet de zwangerschap wel 180 dagen of 26 weken geduurd hebben. Maar sindsdien is de wetenschap geëvolueerd. Zelfs kinderen die geboren worden na een zwangerschapsduur van 22 tot 23 weken - te vergelijken met een normale zwangerschapsduur van 37 tot 41 weken - kunnen nu overleven, al is dat vaak maar erg kort. Ouders die dan aangifte willen doen van geboorte en overlijden botsen op de grenzen van de wet van 1999.

Daarom vindt Hilde Vautmans (Open Vld) de tijd gekomen om die wet aan te passen, en akte van de aangifte van een levenloos kind te laten opmaken vanaf een zwangerschapsperiode van 12 weken. “Het is zeker niet de bedoeling om de ouders te dwingen tot aangifte van hun doodgeboren kind. Bij een zwangerschapsduur tussen 12 en 26 weken zou de aangifte bij de burgerlijke stand facultatief zijn, alleen voor die ouders die dat uitdrukkelijk wensen.”

Begraven

Het wetsvoorstel sluit ook perfect aan bij de Vlaamse regelgeving. Het Vlaams decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging bepaalt immers dat levenloos geboren kinderen na een zwangerschapsduur van 12 volle weken kunnen worden begraven of gecremeerd. Als het wetsvoorstel van Hilde Vautmans wordt goedgekeurd, zal dat kunnen met vermelding van voornaam en familienaam. Ook in de akte van aangifte van een levenloos kind bij de burgerlijke stand wordt de mogelijkheid voorzien om de naam van het kind te vermelden.

LS

Nu in het nieuws