"Crisis heeft niets te maken met koopkracht"

De aanslepende economische crisis heeft niets met koopkracht te maken, maar wel met vertrouwen. Dat zei premier Herman Van Rompuy (CD&V) na afloop van de EU-top in Brussel.

kscherpenberg

Volgens de premier is er een toename van het beschikbare gezinsinkomen in 2009 met 2 procent. Van Rompuy wees ook op het gevaar om problemen te verergeren door ze uit te vergroten. "Europa heeft al veel correcte beslissingen genomen. Zo is een financiële meltdown vermeden en is er reden voor enig vertrouwen," aldus de premier.

Primeur

Het was de eerste EU-top voor Van Rompuy, maar een grote indruk heeft het niet nagelaten. Hij toonde zich zelfs ontevreden over de manier waarop de grote Europese landen de top van de G20 voorbereiden. Hij vroeg zijn collega's ook het communautaire overleg te respecteren.

"In tegenstelling tot de meeste Belgische kabinetsraden ging het hier niet om technische discussies", klonk het ook nog.

Het was Tsjechië dat aandrong op deze ontmoeting. De situatie in Oost-Europa is gespannen door de crisis en bovendien vrezen de Oost-Europese lidstaten voor de protectionistische tonen van de Franse lidstaat om zijn autosector te redden.

Eurozone

Over de problemen in Oost-Europa had Van Rompuy niet veel te vertellen. Volgens hem hebben de Oost-Europese landen geen bijkomende hulp gevraagd, maar willen ze wel sneller toetreden tot de eurozone. Zo zijn ze minder kwetsbaar voor de schommelingen van de wisselkoers.

De 27 lidstaten konden zich wel vinden voor het plan van voormalig International Munt Fonds-Jacques De Larosière. Die formuleerde verschillende suggesties om het toezicht op banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële markten te vergroten.

Daarnaast stelde de Commissie voor om een gecoördineerde aanpak van de "toxische activa" in te voeren.