Triodos Bank werft 20% extra klanten

Print
De Belgische tak van Triodos Bank heeft vorig jaar een winst geboekt van 1,3 miljoen euro. Het jaar voordien was dat nog 1,5 miljoen euro. De terugval is het gevolg van het kleinere verschil in rentevoeten tussen wat de bank verdient op leningen en wat ze betaalt aan haar spaarders. Het aantal klanten groeide met 20%.

Triodos Bank staat voor duurzaam en transparant bankieren. De bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu- en cultureel gebied. Ze maakt zelfs bekend aan wie een lening wordt toegestaan. Voor heel wat spaarders is het immers belangrijk om te weten wat er in de bank met hun geld gebeurt

31.000 klanten

In ons land telt de instelling nu 31.000 klanten. Dat zijn er 20% meer dan eind 2007. Triodos profiteerde van de crisis in de banksector. Steeds meer mensen kiezen er voor om hun tegoeden te spreiden zodat ze overal kunnen genieten van een waarborg op hun spaargeld tot minstens 100.000 euro.

Triodos zag vorig jaar haar uitstaande kredieten stijgen met 40% tot 259 miljoen euro. Het ingezamelde spaargeld nam met 38% toe tot 572 miljoen euro.

Meer werknemers

Eind 2008 werkten bij Triodos 53 mensen, tegenover 40 in 2007. Ook in 2009 zal de Belgische vestiging haar personeelsbestand nog uitbreiden.

JVG