Kredietcrisis ook voordelig voor Nationale Bank en Staat

Print
De kredietcrisis heeft ook voordelen gehad voor de Nationale Bank en de Belgische Staat. Banken met overschotten plaatsten meer geld bij de centrale bank en de staat kreeg de opbrengsten van de noodleningen aan banken met tekorten.

Door de kredietcrisis weigerden de commerciële banken nog aan elkaar te lenen. Ze vreesden immers die gelden niet meer terug te zien. Dus werden de overschotten meer dan ooit bij de nationale bank geplaatst. Die zag haar balanstotaal daardoor in 2008 stijgen tot 153,2 miljard euro. Dat is 36% meer dan in 2007.

De centrale bank kan de ontvangen gelden dan terug uitlenenen tegen een hogere prijs. Dat gebeurde niet alleen in euro, maar ook in valuta. Dit alles levert haar winst op. De Nationale Bank van België boekte vorig jaar een nettowinst van 444,6 miljoen euro. Daarvan vloeit een deel naar de aandeelhouders. Zij krijgen een brutodividend van 75 euro. Na afhouding van roerende voorheffing blijft daar 56,25 euro van over. Het dividend wordt betaald vanaf 1 april.

Niet alleen de centrale bank vaart een beetje wel bij de kredietcrisis. Ook de overheid doet dat. De winsten die worden gemaakt op noodleningen aan Belgische banken met plotse tekorten zijn immers voor de Belgische Staat.

JVG

.

Nu in het nieuws