N-VA wil dat CD&V uit federale regering stapt

In het Vlaams Parlement heeft CD&V zware kritiek gekregen voor het opblazen van de communautaire dialoog. N-VA riep de partij op om uit de federale regering te stappen.

ikerremans

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zei enkele dagen geleden dat de communautaire dialoog geen zin meer had en maakte zo een einde aan de gesprekken.

Nul-nul

Die uitspraken oogstten vandaag veel kritiek, vooral uit de hoek van oppositiepartijen Lijst Dedecker, Vlaams Belang en N-VA. Voormalig kartelpartner N-VA verwijt Peeters dat Vlaanderen nu met lege handen staat. Ex-minister Geert Bourgeois (N-VA) vroeg zelfs aan CD&V om op te stappen uit de federale regering.

"Trek de stekker uit die regering die toch blokkeert, die toch niet bestuurt, en als ze iets doet tegen Vlaanderen bestuurt", aldus Bourgeois

"Het is nul voor N-VA en nul voor CD&V. Ga naar huis en bespaar ons die 'tsjevenpraat' na elk politiek debacle", zei Filip Dewinter (VB).

Staatshervorming

Volgens CD&V is het onverantwoord om de federale regering nu te laten vallen. Kris Peeters gelooft dat de Franstaligen ooit wel deelakkoorden zullen willen sluiten.

"De grote hervorming komt er, men zal geen federale begroting meer kunnen maken zonder een grondige staatshervorming", reageerde CD&V-fractieleider Carl Decaluwé.

MEER OVER CD&V