Vaticaan, Afrikanen en moslims verenigen zich tegen homoseksualiteit

De Heilige Stoel, sommige Afrikaanse landen en enkele moslimlanden hebben zich verenigd om de erkenning van homoseksualiteit tegen te gaan. Ze willen niet dat het concept van 'seksuele oriëntatie' wordt opgenomen in de tekst van een internationale verklaring.

Het Vaticaan vormde een blok met de landen van de Afrikaanse groep (onder leiding van Zuid-Afrika) en met Iran, Saoedi-Arabië en Indonesië, alledrie moslimlanden. Homoseksualiteit wordt daar als een misdrijf gezien.

De Latijns-Amerikaanse en Westerse landen probeerden toch om de vermelding over de seksuele oriëntatie in de tekst te krijgen. Normaal gezien wordt die tekst in april goedgekeurd tijdens een conferentie over racisme in Genève.

Nu in het nieuws