Autoverzekering wordt wellicht duurder

Autoverzekering wordt wellicht duurder

Autoverzekering wordt wellicht duurder

Print
De kans is groot dat autoverzekeringen opnieuw duurder zullen worden. De voorbije jaren was er nog een daling. Sinds 2004 zat de gemiddelde premie in een neerwaartse beweging. Maar nu wordt er opnieuw meer gebotst. Bovendien stijgen de kosten per schadegeval.

De verzekeraars merken op dat de impact van verkeerscampagnes en controles afneemt. Het aantal auto-ongevallen stijgt weer. In 2003 waren ze met 312.749 geteld. Vorig jaar stond de teller al op 356.064. De toename is groter dan de stijging van het wagenpark.

Meer kans op een aanrijding

Dat maakt dat elke bestuurder meer kans heeft op een aanrijding. In 2006 hadden van elke 100 chauffeurs er 6,67 een botsing. Twee jaar later zijn het er 6,9 procent geworden. Vooral tijdens de weekendnachten stelt het probleem zich scherper dan ooit. Terwijl het aantal verkeersdoden tijden de week afneemt, stijgt het tijdens de weekends.

Bovendien is de kostprijs van de schadegevallen gestegen tot gemiddeld 3.440 euro. Een aanrijding met materiële schade kost gemiddeld 1.961 euro. Is er lichamelijke schade, dan bedraagt die gemiddeld 17.048 euro. Vorig jaar waren er zelfs 631 ongevallen met een schade van meer dan 125.000 euro. Van elke 100 euro die een verzekeraar ontvangt, moet hij nu 78 euro uitgeven aan schadevergoedingen.

Kosten

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars, wijst erop dat een pakket met de kostprijs van de auto's, de onderdelen, het uurloon van herstellers, gezondheidsuitgaven en uurlonen van arbeiders en bedienden tussen 2003 en 2007 met 9,5 procent is gestegen, terwijl de inflatie slechts 8,8% bedroeg.

Intussen kijken de verzekeraars echter aan tegen een daling van hun inkomsten. De gemiddelde premie is gezakt van 315 euro in 2006 naar 312 euro in 2007. Vooral de sterke concurrentie tussen de verzekeraars, die de voorzichtige chauffeurs met allerlei middelen trachten te lijmen, speelt hierin mee. Vraag is hoelang deze situatie nog houdbaar blijft.

JVG

Cartoon: Klier

.

Nu in het nieuws