Drukke Plezantstraat word een jaar lang werf

Het wordt een jaar iets minder plezant in de Plezantstraat. Vanaf maart starten er werkzaamheden, in het deel tussen de Spoorweglaan en de Watermolendreef. Dat moet voor een rioleringsstelsel zorgen, maar vooral voor een verkeersveiligere straat.

jvandermosten

In opdracht van het provinciebestuur wordt het gedeelte van de Plezantstraat tussen de Spoorweglaan en de Watermolendreef volledig vernieuwd.

Veilig

In dat deel is er al jaren een groot probleem voor de zwakke weggebruikers. Maar omdat een aantal gebouwen zich voor de rooilijn bevond, kon de straat niet verbreed en dus veiliger worden aangelegd.

Er moest vooral een oplossing komen voor het bedrijf Het Metaal, en die kwam er ook. Het bedrijf verhuisde naar het industriepark en de nu leegstaande gebouwen aan de Plezantstraat worden afgebroken. ”Dus staat niks de heraanleg van de Plezantstraat nog in de weg”, schetst gedeputeerde Peter Hertog.

Uniek

”Dit is een uniek project: het is de laatste keer dat de provincie werkzaamheden uitvoert op een provinciale weg voordat het Vlaams gewest die wegen overneemt. Hier in Sint-Niklaas is de provincie zelfs geen beheerder meer, maar toch nemen we onze verantwoordelijkheid.”

Op maandag 16 maart gaan de werkzaamheden van start met de afbraak van Het Metaal. De rioleringsen wegenwerkzaamheden starten op 2 juni. Tegen begin maart 2010 moet alles er achter de rug zijn. Er komt een middenberm met bomen en nieuwe gescheiden fietspaden, parkeerstroken en trottoirs aan beide kanten van de straat.

De heraanleg van de Plezantstraat kost in totaal 1,4 miljoen euro, waarvan 773.000 voor rekening is van de stad.

Hinder

De Plezantstraat is een drukke inen uitvalsweg, dus wordt er verkeershinder verwacht. Vanaf 16 maart tot het einde van de werkzaamheden wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd staduitwaarts.

Het verkeer dat de stad binnenrijdt, moet vanaf de rotonde aan Vlyminckshoek via de Hoge Bokstraat, Leon Scheerderslaan en Guido Gezellelaan verder. ”Vooral voor de Hoge Bokstraat wordt dit een zware periode, maar we zullen er extra waakzaam zijn en gevoelig meer flitsen”, kondigt Johan Cooreman van de verkeerspolitie aan.

Positief

De aannemer drukte de bewoners tijdens een infovergadering maandag in het stadhuis op het hart dat met een positieve ingesteldheid de werkzaamheden het snelst zullen vorderen.

Bewoners zelf zitten uiteraard elk met hun eigen situatie in. ”Op 4 april trouwt mijn dochter. We zullen haar toch kunnen gaan ophalen om naar de kerk te rijden?”

Joris VERGAUWEN

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio