Dove man vindt geen gehoor bij stad

Dove man vindt geen gehoor bij stad

Dove man vindt geen gehoor bij stad

Print
Lier - Bart Berghmans, een dove man uit Lier die zich wilde inzetten in de Lierse Adviesraad Toegankelijkheid (LAT), heeft een grote teleurstelling opgelopen. De stad weigert namelijk een doventolk te financieren.

"Lier schrijft in haar beleidsplan 2007-2012 dat het werk wil maken van de verbetering van de toegankelijkheid van de omgeving door een preventief toegankelijkheidsbeleid te voeren via bijvoorbeeld de LAT. De vzw Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties (Fevlado) trok daarom samen met Bart een eerste keer samen naar een vergadering van deze adviesraad", vertelt Filip Verstraete van Fevlado.

"We hebben toen de vraag gesteld om voortaan een tolk Vlaamse Gebarentaal tijdens deze vergaderingen te voorzien. Het schepencollege van Lier besliste, op advies van de LAT zelf, om de kosten niet op zich te nemen en te onderzoeken of zulke tussenkomst zinvol en betaalbaar is in de verschillende adviesraden en beleidsorganen", licht Bart Berghmans toe.

Zowel Bart als Fevlado vinden het onaanvaardbaar dat een Adviesraad Toegankelijkheid zélf niet toegankelijk is. "We volgen de verdere afwikkeling van dit dossier op de voet en hopen dat de stad Lier zal inzien dat ze al haar burgers evenwaardig moet behandelen. In steden zoals Gent, Kortrijk, Leuven, Brugge en Sint-Niklaas is dit geen punt van discussie, want wie doof is en zich wil inzetten in een adviesraad, moet daartoe alle kansen krijgen en heeft dus recht op de aanwezigheid van tolk Vlaamse Gebarentaal", benadrukt Filip Verstraete.

Schepen Maria Vekemans:

Het schepencollege van Lier is niet van plan zijn standpunt te veranderen. "Een doventolk zou de stad per vergadering zo'n 85 euro kosten of ruim vijfhonderd euro per jaar. Op advies van de LAT hebben we beslist geen tolk te voorzien, want waar houdt dit dan op? Moeten we dan bijvoorbeeld ook een taxi betalen om een blind lid van de adviesraad naar de vergadering te brengen", reageert schepen voor Gehandicaptenbeleid Maria Vekemans (CD&V/N-VA).

"Volgens mij is de oplossing dat een financiële tussenkomst voor bijvoorbeeld een tolk van de hogere overheid zou komen. Dan hoeft niet iedereen met een beperking aan de klaagmuur te gaan staan", stelt Vekemans. Jokke Rombauts, voorzitter van de Lierse Adviesraad Toegankelijkheid, was niet bereikbaar voor commentaar.

CHRIS VAN ROMPAEY

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio