Brusselse ambtenaren moeten niet langer tweetalig zijn

De gemeenteambtenaren in Brussel zullen in de toekomst een aangepast taalexamen afleggen. De Brusselse gemeenten Schaarbeek en Oudergem dienden een klacht in bij de Raad van State omdat ze vonden dat het examen te moeilijk was. De Raad van State wil dat de examens veranderd worden.

ikerremans

De Raad zegt daarom niet dat de examens nu te moeilijk zijn, maar wil dat ze afhankelijk worden van de functie waarvoor gesolliciteerd wordt. "De nieuwe examens zullen afhangen van de aard van de functie van de ambtenaar en niet meer van het niveau van de ambtenaar", zegt Bernard Clerfayt (FDF), burgemeester van Schaarbeek.

Nederlands

Het is Selor, het rekruteringsbureau van de federale overheid, dat de examens voor de gemeenteambtenaren opgesteld. De Raad van State vindt dat de eisen van Selor verder gaan dan de taalwetten.

Toch benadrukt Clerfayt dat Nederlandstaligen nog altijd in hun taal geholpen zullen worden in Brussel. "Maar dat wil niet zeggen dat alle ambtenaren tweetalig moeten zijn."

U kan zelf testen hoe moeilijk de taaltesten zijn op de website van Selor. U moet zich wel eerst registreren.

Oplossing

Minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere (CD&V) laat weten dat zijn voorganger Inge Vervotte (CD&V) al werkte aan een oplossing voor het probleem. "De afgelopen maanden heeft de administratie een conceptnota uitgewerkt om de taaltesten in zijn globaliteit aan te pakken."

"Er wordt rekening gehouden met de functionele taalvaardigheden die de medewerkers van de Brusselse administraties in de uitoefening van hun beroep nodig hebben."

"Selor werkt nu ook aan een nieuw reglementering voor de taalproeven die rekening houdt met de opmerkingen van de Raad van State en die veel beter aansluit bij de vereisten van de tweetalige functionaliteit in vergelijking met de schoolse kennis", aldus Vanackere.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio