Gemeentebestuur koopt domein De Merel aan

Print
Brecht - Brecht investeert in 2009 een bedrag van 17 miljoen euro. Belangrijkste aankoop is domein De Merel (2 miljoen) als nieuw sportcentrum.

Volgens burgemeester Luc Aerts (CD&V) heeft de vorige belastingsverhoging vruchten afgeworpen. “We hebben zelfs nog een reserve van 2,3 miljoen. In 2008 bracht de verkoop van de dividenden van Integan 530.000 euro op, en van de Vlaamse regering ontvingen we 805.000 euro.”

Brecht heeft dus nog geld om te investeren. Daarbij hoort de aankoop van domein De Merel, dat de gemeente wil uitbouwen als sportcentrum. Andere grote projecten zijn lokalen voor de groendienst annex jeugdhuis in Sint-Job en het heraanleggen van de Gemeenteplaats in Brechtcentrum.

Geluidsschermen

Daarnaast staan nog rioleringsen wegwerkzaamheden op het programma in de Moskoeylaan en omgeving, Mieksebaan, Kromvenlaan en Spechtendreef, Kerkhovenakkerlaan en Bristerstraat; Achteromstraat, Mieksebaan en Vriendschapslaan.

Deze projecten kosten samen zo’n 6,1 miljoen euro, waarvan 3,5 miljoen wordt gesubsidieerd. Op de planning van 2009 staan ook nog de renovatie van het oud-gemeentehuis in Brecht en het oprichten van een brandweerkazerne in Sint-Job.

Er komen geluidsschermen langs de E19 en de hogesnelheidslijn Antwerpen- Breda aan de Van De Reydtlaan en de Schotensteenweg. Daarnaast wordt werk gemaakt van de ondertunneling van de autostrade aan de stopplaats Noorderkempen en het beveiligen van die omgeving.

Investeringen

.. Riolering: 6,1 miljoen euro
.. Heraanleg Gemeenteplaats Brecht: 2,2 miljoen euro
.. Aankoop De Merel: 2 miljoen euro
.. Oprichting jeugdhuis Sint- Job: 1,25 miljoen euro
.. Brandweerkazerne Sint- Job: 750.000 euro
.. Renovatie oud-gemeentehuis: 720.000 euro
.. Geluidsschermen hogesnelheidslijn: 300.000 euro
.. Aankoop brandweerwagen: 270.000 euro
.. Aanpassingen school Brecht-centrum: 250.000 euro
.. Ondertunneling E19 aan stopplaats Noorderkempen: 230.000 euro

JVS

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio