Het manoeuvre van de Staat

De voorbije dagen werd duidelijk dat de stemming een dubbeltje op zijn kant zou worden. Nochtans was het plan recentelijk bijgeschaafd om aandeelhouders over de streep te trekken.

jvangeyte

De verkoop aan Nederland bleef gehandhaafd, die aan BNP Paribas werd bijgesteld. De Fransen zouden zich tevreden stellen met 10% van de Belgische verzekeringsactiviteiten. En ten slotte zou de overheid een groter aandeel op zich nemen in de stroppenpot van slechte leningen.

Ja-stem

Toch wou de overheid een grotere zekerheid op een ja-stem. Dat kon door zelf mee te stemmen. Zolang de transactie met BNP Paribas geblokkeerd was, had de Belgische Staat namelijk Fortis Bank in handen. Daardoor bezat hij ook een pakket van 125 miljoen aandelen in Fortis. Dat is goed voor een participatie van 5% in de holding.

De bank kreeg deze titels als onderpand van een lening van Fortis. Normaal zijn de stemrechten van die aandelen geschorst en kunnen ze niet worden gebruikt. De enige mogelijkheid om dat toch te kunnen doen, was de goedkeuring te krijgen van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Hessels

Voorzitter Hessels van de Fortis-holding toonde zich geen voorstander van deze zet. Andere aandeelhouders reageerden eveneens negatief. Daarop trok Fortis Bank haar vraag terug.

Vastgoed

Jobs in de regio