Het waarom van de stemming

Fortis kwam vorig jaar in zwaar weer terecht. De financiële groep had de Nederlandse groep ABN Amro overgenomen tegen een veel te hoge prijs. Daar kwamen nog de gevolgen van de kredietcrisis bovenop. Daardoor zat Fortis bijkomend opgescheept met grote verliezen op een reeks leningen, waarvan de terugbetaling onzeker was geworden.

jvangeyte

De situatie was dermate ernstig dat Fortis in de herfst onvoldoende middelen had om al zijn onmiddellijke verplichtingen te voldoen, toen grote klanten in Nederland massaal gelden begonnen terug te trekken. Zeker toen andere bank weigerden om het concern nog geld te lenen, zag het er slecht uit. Het concern balanceerde op de rand van de afgrond. Slechts met de hulp van de Nationale Bank kon het overleven.

Nederlandse overname

De overheid greep daarop in om te vermijden dat de tegoeden van de spaarders in het gedrang kwamen. De oplossing werd uiteindelijk de aansluiting bij kapitaalkrachtige groep. Concreet werden de Nederlandse activiteiten van Fortis overgelaten aan de Nederlandse overheid en ging 75% van de Belgische bank- en 100% van de verzekeringsactiviteiten naar de Franse groep BNP Paribas. Voorts zouden de slechte leningen worden ondergebracht in een afzonderlijke vennootschap, die gezamenlijk zou worden beheerd door Fortis, de Staat en BNP Paribas.

Dit alles werd in een weekend geregeld, zonder goedkeuring van de aandeelhouders. Mistevreden aandeelhouders, die de waarde van hun titels zagen kelderen, stapten hierop naar de rechtbank. Het Brusselse hof van beroep gaf hen uiteindelijk gelijk. Het oordeelde dat de aandeelhouders zich alsnog dienden uit te spreken.

Vastgoed

Jobs in de regio