Gratis boek voor elke 7-jarige

Vanaf vandaag kan elke 7-jarige in de openbare bibliotheek een bijzonder cadeau afhalen: een (264 pagina’s) dik kijk-, lees- en voorleesboek met niet eerder verschenen verhalen van 51 vooral Vlaamse jeugdauteurs en illustratoren.

ssimons

Het ministerie van Cultuur legde een half miljoen op tafel voor de 63.000 exemplaren - zoveel als er Vlaamse 7-jarigen zijn - van ‘Voor nu en nog heel lang’.

“Die titel is meteen een devies”, zegt Majo De Saedeleer van Stichting Lezen, “leesbevordering is een werk van lange adem. Het is belangrijk al vroeg, bijvoorbeeld op 7 jaar, wanneer het kind leert lezen, goede leeservaringen op te doen. Het kind zal misschien niet blíjven lezen, maar op latere leeftijd zeker weer naar boeken grijpen. Deze uitgave, die een kennismaking biedt met een brede waaier van auteurs en stijlen, moet een ontdekkingstocht zijn, die zin moet geven in méér."

"Niet toevallig worden de boeken in de bibliotheken uitgedeeld, waar de jonge lezer nog veel meer van zijn gading kan vinden. Het boek is dan ook geen typisch leren-lezen-boek, maar wil vooral leesplezier geven. Alle bijdragen zijn niet meteen voor elk kind geschikt, maar het kan die later nog ontdekken en waarderen.”

Eerste en enige

Deze eenmalige geste gebeurt niet zomaar, maar past in de lijn van andere leesbevorderingsacties van Stichting Lezen, van jong tot oud, van de Voorleesweek tot ‘Iedereen leest’. Dankzij minister van Cultuur Anciaux - toch íemand die hem dezer dagen dankbaar is - “konden we een echt mooi boek maken, dat voor tal van kinderen uit leesarme gezinnen wellicht hun eerste en enige boek zal zijn.”

Uitdaging

Voor de Hasseltse auteur Bettie Elias “was het een tijdje geleden dat ik nog een verhaal voor eerste lezers schreef, een doelgroep die niet altijd de mooiste verhalen krijgt. Wat te maken heeft met de technische beperkingen waar auteurs zich aan moeten houden. Al is dat net de uitdaging, vind ik: toch iets van emotie steken in een tekst met enkel eenlettergrepige woorden. Maar ik heb me niet te veel aan de strikte regels gehouden, louter rekening gehouden met de jonge lezer.”

KD

‘Voor nu en nog heel lang’ is vanaf vandaag gratis te bekomen in uw openbare bibliotheek. Info: www.voornu.be of 03/204.10.00

Nu in het nieuws