Eerstejaars basisonderwijs in Antwerpen spijbelen het vaakst

Leerlingen uit het eerste studiejaar spijbelen het vaakst van alle leerlingen in het basisonderwijs in Antwerpen. Ook leerlingen in het buitengewoon onderwijs spijbelen regelmatig. Het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren legt de oorzaak vooral bij de ouders.

Uit de jaarlijkse cijfers van het centraal meldpunt blijkt dat drie procent van de leerlingen in het lager onderwijs in Antwerpen te vaak spijbelt. Een derde van die regelmatige spijbelaars zitten in het eerste studiejaar.

Fout bij de ouders

Volgens spijbelambtenaar Sofie Van de Velde ligt de fout vaak bij de ouders die de schoolwetgeving niet voldoende kennen en er van uitgaan dat je net als in het kleuteronderwijs niet verplicht bent om naar school te gaan.

Het centraal meldpunt wil er daarom werk van maken om meer te gaan coachen en preventief op te treden. Op die manier moeten ouders inzien dat naar school gaan noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het kind.

Minder spijbelaars in BSO

Uit de cijfers blijkt ook dat leerlingen uit het buitengewoon onderwijs met mentale handicaps of gedragsproblemen regelmatig spijbelen. Veel ouders houden hen graag thuis wanneer ze kampen met handicaps of moeilijk gedrag.

In het secundair onderwijs is het aantal jongeren dat te vaak spijbelt gestegen van 13,4 naar 13,8 procent. Leerlingen uit het BSO en anderstalige nieuwkomers spijbelen echter duidelijk minder dan bij de vorige telling. Opvallend is ook dat meer dan de helft van alle spijbelaars in Antwerpen ouder is dan 18 jaar.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio