Plan voor KMO-zone ligt klaar

De ontwikkelaar ETS zet zijn plan voor een KMO-zone voor bedrijven op Zavelheide door.

ETS uit Geel heeft al langer zijn zinnen gezet op het gebied Zavelheide naast het kanaal Herentals- Bocholt op de grens van Herentals en Sint-Jozef-Olen. In deze zone in de Zavelbosstraat wil de ontwikkelaar 6,5 hectare bosgebied verkavelen tot een bedrijfzone met achttien percelen.

Omdat er zoveel bos moet verdwijnen, adviseerde het Agentschap Natuur en Bos in de zomer van 2007 al om een milieueffectenrapport (MER) op te maken. In plaats van zo’n MER te laten uitvoeren, diende ETS een aanvraag in om van die plicht ontheven te worden. De MERcel van de Vlaamse overheid stemt daar nu in toe, zodat de procedure kan herstarten.

“De huidige verkavelingsaanvraag loopt grotendeels gelijk met die van de zomer van 2007”, zegt de Herentalse schepen van Ruimtelijke Ordening Mien Van Olmen (CD&V). Het ontheffingsdossier is bijzonder uitgebreid. Het openbaar onderzoek is nu heropgestart.”

Het gebied is niet onbesproken. In 2002 lanceerde een Nederlands bedrijf het plan op om er een zandzuivering op te starten. Door de verwachte toename van zwaar verkeer werd dat project weer opgedoekt. Maar ook de huidige plannen voor een KMO-zone botsten al op tegenstand. “Bij de aanvraag in 2007 protesteerden buurtbewoners uit de Sint-Jobstraat tegen de verkeersdruk”, zegt Van Olmen.

Het is de bedoeling die straat in 2010 een nieuw wegdek krijgt. De uitvoering daarvan is pas gepland na beëindiging van de grote werf nabij Prima-Lux.

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio