Subsidies voor sector van agrovoeding

Bedrijven die land-en tuinbouwproducten verwerken en verkopen, kunnen tot 30 maart een aanvraag indienen voor subsidiëring als ze gaan investeren in energie, milieu of innovaties. Minister van Landbouw Kris Peeters trekt er 9,5 miljoen euro voor uit.

jvangeyte

De steun bedraagt maximaal 10% van de subsidieerbare investering en wordt gefinancierd vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De investering moet voor 30 maart 2011 worden uitgevoerd.

De modaliteiten zijn te verkrijgen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij, Afdeling Structuur en Investeringen, Sectie Agrovoeding, Koning Albert II-laan 35 bus 41 1030 Brussel, Tel. 02 552 74 95.

JVG