1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Ouderen zijn erg actief en hebben een volle agenda

De ouderen van vandaag zijn niet meer de ouderen van vijftig jaar geleden. Met dit statement wil de Vlaamse Ouderenraad de stereotiepe opvattingen over senioren aanpakken. Ouderen zijn niet allemaal zorgbehoevend, integendeel: veel van hen zijn actief, sportief en geëngageerd.

ikerremans

"De beeldvorming over ouderen is verkeerd", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "Het is waar dat sommige ouderen zorg nodig hebben, maar de meerderheid is zelfstandig. Het is ook waar dat ouderen een pensioen krijgen. Maar toen zij werkten, hebben zij ook steeds afgedragen voor de gepensioneerden van toen." Bovendien merkt Moerenhout op dat ouderen veel van de kosten zelf betalen. Vaak gaat hun volledige pensioen naar een rusthuis.

Sporten

Niemand weet waar de stereotypen vandaan komen, maar dat ze circuleren is zeker. "Ze zorgen zelfs voor negatieve verwachtingen. Ouderen denken dat ze sowieso in een rusthuis zullen terechtkomen en dement zullen worden", verduidelijkt Moerenhout. "Ouderen willen eigenlijk niets liever dan deel blijven uitmaken van de maatschappij."

"De meeste ouderen zijn erg actief en hebben een volle agenda," gaat Moerenhout verder. Ouderen zijn niet alleen bezig met eten maken, wassen en opruimen, maar ze nemen ook deel aan ontspannende activiteiten zoals een reis, een uitstapje of sporten.

In veel van die activiteiten zorgen ze bovendien voor een 'return aan de maatschappij'. "Dat gaat van de kleinkinderen opvangen tot de kinderen helpen met herstellingen aan het huis of strijken." Veel ouderen zijn ook vrijwilliger in allerlei verenigingen, ze helpen in de palliatieve zorg of zijn opzichter in een natuurdomein of erfgoedconservator. "Al deze activiteiten komen niet in beeld, maar neem de ouderen weg en de maatschappij zou mank lopen", besluit Moerenhout.

Jongeren

"Er zijn veel gelijkenissen tussen ouderen en jongeren", zegt Moerenhout. De Vlaamse Ouderenraad zit vaak samen met de Vlaamse Jeugdraad. "Als we dan praten over intergenerationele solidariteit, stoten we dikwijls op dezelfde problemen. Zo zijn beide groepen een 'aparte' groep en een 'probleemgroep'. Maar jongeren hebben niet allemaal problemen en ouderen hebben niet allemaal zorg nodig."

Maar dé oudere bestaat niet, net zomin als dé jongere. "Hoe ouder mensen worden, hoe meer ze trouwens van elkaar gaan verschillen. Dat komt door hun levensgeschiedenis. Alles wat zij meemaken, hun opleiding, hun werk en hun kinderen, vormen hun karakter en scherpen hun vaardigheden aan. Mensen worden meer zichzelf naarmate ze ouder worden", zegt Moerenhout.

Brochure

De werkgroep 'media' van de Vlaamse Ouderenraad probeert die stereotypen nu uit de wereld te helpen met de brochure 'Beeldvorming over ouderen'. Die vindt u op de website van de Vlaamse Ouderenraad.

© 2009 - StampMedia - Maja Cools

Vastgoed

Jobs in de regio