Natuurpunt heeft andere plannen met Sint-Annabos

Natuurpunt heeft andere plannen met Sint-Annabos

Natuurpunt heeft andere plannen met Sint-Annabos

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever (WAL) zijn het oneens over het behoud of herstel van het Sint-Annabos. BAM wil 50% behouden en de rest later weer aanplanten tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding. ”Te weinig”, vindt WAL.

BAM wil ervoor zorgen dat het bos toegankelijk blijft voor recreatie en dat tegelijk de achterliggende woonwijken blijven afgeschermd. Nadien wil BAM het verouderde bos gefaseerd herinrichten.

Naar 80 of 90%

Hoewel die operatie werd afgesproken met de Vlaamse Landmaatschappij, de afdeling Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap Natuur en Bos, de provincie en de stad Antwerpen, de gemeente Zwijndrecht, Natuurpunt WAL zelf, het Actiecomité Linkeroever en het Actiecomité voor een Mobiel een Leefbaar Zwijndrecht, gaat WAL niet akkoord met die visie.

“In plaats van 50% te behouden, kunnen we naar 80% of zelfs 90% gaan”, meent WAL-voorzitter Jef Van de Wiele. Die beseft wel dat er sowieso bomen moeten verdwijnen, “Maar dat moet gefaseerd gebeuren en de site moet ook worden aangeplant met waardevolle bomen en planten, want deze grond is zeer arm aan mineralen”. De vereniging meent ook dat het bos tien jaar lang niet toegankelijk zou zijn door de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding.

Landschapsontwerp

BAM is een andere mening toegedaan. “Er is een landschapsontwerp opgemaakt voor de herinrichting van het Sint-Annabos. Hierdoor schuiven de Scheldedijken meer landinwaarts op, zodat er een gebied van slikken en schorren ontstaat. Daarnaast komen wandelpaden en picknickbanken en worden inheemse bomen en struiken aangeplant. Daardoor krijgt het bos een ecologische meerwaarde en meer biodiversiteit.”

Het Sint-Annabos werd in 1950 aangeplant met Canadabomen, die de opgespoten gronden zouden ontwateren en voor houtproductie zouden zorgen. In realiteit is daar niets van gekomen en werd het bos verwaarloosd. Door de leeftijd van de bomen zou de gewilde recreatie nu in gevaar komen.

www.gva.be/oosterweel

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring