Wat kan je studeren in Limburg?

Wat kan je studeren in Limburg?

Wat kan je studeren in Limburg?

Print
AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE
Prof Ba Biotechnologie: PHL
Prof Ba Groenmanagement: PHL

ARCHITECTUUR
BaMa Architectuur: PHL

INTERIEURARCHITECTUUR
BaMa Interieurarchitectuur: PHL

AUDIOVISUELE KUNSTEN
BaMa Animatiefilm: KHLim
BaMa Communicatie- en Multimedia design: KHLim
BaMa Televisie-Film: KHLim

BEELDENDE KUNSTEN
BaMa Fotografie: KHLim
BaMa Grafisch ontwerp: KHLim, PHL
BaMa Vrije kunsten juweelontwerp en edelsmeedkunst: PHL

BEDRIJFSMANAGEMENT
Prof Ba Accountancy-fiscaliteit: KHLim, XIOS, PHL
Prof Ba Financie- en verzekeringswezen: KHLim, XIOS, PHL
Prof Ba Logistiek Management: KHLim, PHL
Prof Ba Marketing: KHLim, PHL
Prof Ba Milieumanagement: KHLim
Prof Ba Rechtspraktijk: KHLim, PH

BIOLOGIE
Acad Ba Biologie: UHasselt

BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE
Prof Ba Medische laboratoriumtechnieken: KHLim

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Acad Ba Biomedische wetenschappen: UHasselt
Ma Klinische moleculaire wetenschappen: UHasselt
Ma Milieu en gezondheid: UHasselt
Ma Bio-elektronica en nanotechnologie: UHasselt

BOUW
Prof Ba Bouw: XIOS

CHEMIE
Prof Ba Biochemie: KHLim
Prof Ba Chemie: KHLim
Prof Ba Procestechnologie: KHLim
Acad Ba Chemie: UHasselt

COMMUNICATIEMANAGEMENT
Prof Ba Commerciële communicatie: XIOS
Prof Ba Public relations en voorlichting: XIOS

ELEKTROMECHANICA
Prof Ba Automatisering: KHLim
Prof Ba Elektromechanica: KHLim
Prof Ba Klimatisering: KHLim, XIOS
Prof Ba Onderhoudstechnologie: KHLim, XIOS

ELEKTRONICA-ICT
Prof Ba Elektronica: KHLim
Prof Ba ICT: KHLim
Prof Ba Elektronica-ICT: XIOS

ELEKTROTECHNIEK
Prof Ba Elektrotechniek: KHLim

ERGOTHERAPIE
Prof Ba Ergotherapie: PHL

FYSICA
Acad Ba Fysica: UHasselt

GENEESKUNDE
Acad Ba Geneeskunde: UHasselt

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
Acad Ba Bouwkunde: XIOS
Acad Ba Chemie: KHLim
Acad Ba Elektromechanica: KHLim, XIOS
Acad Ba Elektronica-ICT: XIOS, KHLim
Acad Ba Nucleaire Technologie: XIOS
Acad Ba Verpakkingstechnologie: XIOS
Ma Elektronica: KHLim
Ma ICT: KHLim
Ma Biochemie: KHLim
Ma Elektrotechniek: KHLim
Ma Automatisering: KHLim
Ma Chemie: KHLim
Ma Elektromechanica: KHLim, XIOS
Ma Elektronica-ICT: XIOS
Ma Bouwkunde: XIOS
Ma Nucleaire technologie: nucleaire + medisch-nucleaire technieken: XIOS
Ma Nucleaire technologie: milieutechnologie-radiochemie: XIOS
Ma Verpakkingstechnologie: XIOS

INFORMATICA
Acad Ba Informatica: UHasselt
Ma Databases: UHasselt
Ma Multimedia: UHasselt
Ma Human-Computer interaction: UHasselt

JOURNALISTIEK
Prof Ba Journalistiek: XIOS

KINESITHERAPIE
BaMa Kinesitherapie: PHL

MANAGEMENT (ENGELS)
Ma Business studies: UHasselt
Ma Management information systems: UHasselt

MILIEUZORG
Prof Ba Milieuzorg: KHLim

OFFICE MANAGEMENT
Prof Ba Bedrijfsvertaler-tolk: KHLim, XIOS, PHL
Prof Ba Management Assistant: KHLim, XIOS, PHL
Prof Ba Medical Management Assistant: PHL

ONDERWIJS
Prof Ba Kleuteronderwijs: KHLim, XIOS
Prof Ba Lager onderwijs: KHLim, XIOS
Prof Ba Secundair onderwijs: KHLim, XIOS, PHL
Prof Ba Onderwijs (in avondonderwijs): KHLim

ORTHOPEDAGOGIE
Prof Ba Orthopedagogie: KHLim

POP & ROCKMUZIEK
Prof Ba Muzikant: PHL
Prof Ba Muziektechniek: PHL
Prof Ba Muziekmanagement: PHL

PRODUCTDESIGN
BaMa Productdesign: KHLim

RECHTEN
Acad Ba Rechten: UHasselt

SOCIAAL WERK (Maatschappelijk assistent)
Prof Ba Maatschappelijk werk: XIOS
Prof Ba Personeelswerk: XIOS

STATISTICS (ENGELS)
Ma Applied statistics: UHasselt
Ma Biostatistics: UHasselt
Ma Bioinformatics: UHasselt

TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (TEW)
Acad Ba Toegepaste economische wetenschappen: UHasselt
Acad Ba Handelsingenieur: UHasselt
Acad Ba Handelsingenieur in de beleidsinformatica: UHasselt
Ma Accountancy en financiering (TEW): UHasselt
Ma Marketing (TEW): UHasselt
Ma Beleidsmanagement (TEW): UHasselt
Ma Innovatie en ondernemerschap (TEW): UHasselt
Ma Operationeel management en logistiek (handelsingenieur): UHasselt
Ma Technologie-, innovatie- en milieumanagement (handelsingenieur): UHasselt
Ma Accountancy en financiering (handelsingenieur): UHasselt
Ma Marketing (handelsingenieur): UHasselt
Ma Handelsingenieur in de beleidsinformatica: UHasselt

TOEGEPASTE INFORMATICA
Prof Ba Applicatie-ontwikkeling: XIOS, PHL
Prof Ba Systemen en netwerkbeheer: XIOS, PHL
Prof Ba Software-management: PHL

TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT
Prof Ba Toerisme en recreatiemanagement: XIOS

VERKEERSKUNDE
Acad Ba Verkeerskunde: UHasselt
Ma Mobiliteitsmanagement: UHasselt
Ma Verkeersveiligheid: UHasselt

VERPLEEGKUNDE
Prof Ba Geriatrische verpleegkunde: KHLim
Prof Ba Kinderverpleegkunde: KHLim, PHL
Prof Ba Psychiatrische verpleegkunde: KHLim, PHL
Prof Ba Sociale verpleegkunde: KHLim, PHL
Prof Ba Ziekenhuisverpleegkunde: KHLim, PHL
Ma Verpleegkunde en Vroedkunde: KHLim

VROEDKUNDE
Prof Ba Vroedkunde: KHLim, PHL
Ma Verpleegkunde en Vroedkunde: KHLim

WISKUNDE
Acad Ba Wiskunde: UHasselt


GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Prof Ba: professioneel gerichte bachelor
Acad Ba: academisch gerichte bachelor
Ma: master
BaMa: bachelor + master
KHLim: Katholieke Hogeschool Limburg
XIOS: XIOS Hogeschool Limburg
PHL: Provinciale Hogeschool Limburg
UHasselt: Universiteit Hasselt

.

Nu in het nieuws