Infovergadering Heirenbroek stelt omwonenden niet gerust

Herentals - Op een infovergadering in ­Herentals lichtte het Vlaamse Gewest en de nv Scheepvaart de plannen voor de inplanting van het industriegebied ‘Heirenbroek’ toe. Maar dat droeg niet bij tot het wegnemen van de ongerustheid van de omwonenden.

Hoewel afgeslankt tot een zone van 36 hectaren, waarvan slechts 8,5 hectaren nieuwe industriegronden zijn, baren de plannen voor het industriegebied de buurtbewoners nog steeds zorgen. En de overheidspresentatie – zonder micro en met slecht leesbare plannen - kon de onrust gisteren allerminst wegnemen.

Volgens de nv Scheepvaart, die eigenaar is van het grootste stuk van de opgespoten gronden in Heirenbroek, moet de inrichting van de industriezone een feit zijn in 2013. De eerste bedrijven zouden er kunnen bouwen in 2014. Tegelijkertijd zou de VDAB er zijn opleidingen kunnen verder zetten en kan bouwbedrijf nv De Peuter ook blijven.

Maar voor het zover is, valt er nog wat te doen: zo moeten de oevers van het Albertkanaal over de lengte van het industriegebied aan beide zijden met twintig meter terugwijken. En wat gebeurt er dan met de spoorlijn naast het kanaal? Die zal mee achteruit moeten wijken, maar de NMBS lijkt daar nog nooit van gehoord te hebben, want er zijn geen plannen in die richting.

De buurtbewoners formuleerden nog pertinente vragen over de ontsluiting van het industriegebied, de bufferzones en de afvoer van het hemelwater. Voorlopig staat de overheid ook nog Sevesobedrijven toe, op uitzondering van vet- en slibverwerking. Een containerterminal komt er (voorlopig?) niet.
Bezwaren indienen kan tot 11 maart bij het stadsbestuur.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio