NMBS onderzoekt aanleg spoorwegtunnel

Turnhout - De NMBS is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het ondergronds aanleggen van de huidige dubbele spoorlijn binnen de Turnhoutse ring. Zo’n ingreep zou een enorme impact hebben op een deel van het stadscentrum, zowel qua verkeer, uitzicht als ontwikkelingskansen.

Spoormaatschappij NMBS heeft een dubbele studieopdracht. De eerste houdt de aanleg van een nieuw station Turnhout-Zuid in. De vraag is vooral waar de meest geschikte locatie is: op de industriezone zoals het mobiliteitsplan in 2003 al voorstelde, of bij het stedelijk plateau dat ontstaat eens de ringlaan voor het Stadspark ondergronds is gebracht.

De tweede studie onderzoekt de haalbaarheid van het onder de grond stoppen van de spoorlijn tussen de ring en het bestaande treinstation in het centrum. Ook de aanleg van een ondergrondse parking in de omgeving van de Stationstraat past in dat plaatje. NMBS wil daarbij een kosten-batenanalyse maken. Een tunnel is duur, maar tegelijk komt er heel wat verkoopbare grond in het stadscentrum vrij.

Innovatiepark

“Het gaat misschien maar om een traject van een kilometer, maar voor de stad heeft zo’n ondertunneling verregaande gevolgen”, zegt schepen van ­Mobiliteit Dimitri Gevers (sp.a). “Voor de verkeersdoorstroming in het centrum betekent het wegvallen van de overwegen een enorm voordeel. Daarnaast ontstaat er rond het huidige spoor ook een hele andere stadssfeer.”

Het biedt ook heel wat meer mogelijkheden voor de uitbouw van het geplande innovatiepark in de stationsbuurt. “Er komt dan heel wat ruimte vrij om dat uit te breiden. Tegelijk kan je ook een groene vinger in de stad creëren, die via de geplande fietsbrug over het kanaal in het noorden tot aan het Stadspark en de FRAC in het zuiden reikt”, zegt de Turnhoutse burgemeester Francis Stijnen (CD&V).

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio