Nog maar 3 maanden bouwberoep in 7 gemeenten

Print

Nog maar 3 maanden bouwberoep in 7 gemeenten

Antwerpen - De doorlooptijd van de bouwberoepen wordt in gemeenten die autonoom de meeste stedenbouwkundige vergunningen kunnen afleveren, teruggebracht van 10 maanden naar 3 maanden. Het gaat om Bornem, Hoogstraten, Stabroek, Geel, Wommelgem, Niel en Antwerpen.

Bij de behandeling van de bouwberoepen moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen dossiers ‘oude procedure’ en dossiers ‘nieuwe procedure’.

Oude procedure

Hier gaat het over dossiers van gemeenten die niet zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen mogen afleveren.

Bij de oude procedure dient een stedenbouwkundige vergunning voor advies voorgelegd worden aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dit advies dient binnen de 50 dagen overgemaakt worden aan het gemeentebestuur, waarna bij gunstig advies kan overgegaan worden tot goedkeuring en aflevering van de bouwvergunning.

Wanneer de gemeente deze vergunning weigert, kan de aanvrager binnen de dertig dagen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie. Voor de deputatie is in deze procedure echter geen wettelijke afhandelingstermijn voorzien.

"Tot voor enkele maanden duurde het nog om en bij de 10 maanden voor een bouwberoep werd afgehandeld en een beslissende uitspraak van de deputatie volgde’, aldus Koen Helsen. "Dankzij de optimalisatie van de dienst ‘stedenbouwkundige vergunningen’ en de aanwerving van extra stedenbouwkundigen konden we deze doorlooptermijn terugbrengen tot 3 maanden".

In 2008 werden er 807 dossiers afgewerkt, waarvan 705 in de oude procedure.

Ontvoogde gemeenten – nieuwe procedure

In deze ‘nieuwe procedure’ kunnen de ontvoogde gemeenten, Bornem, Hoogstraten, Stabroek, Geel, Wommelgem, Niel en Antwerpen, autonoom de meeste stedenbouwkundige vergunningen afleveren.

Om autonoom vergunningen te mogen afhandelen moet de betrokken gemeente, volgens het decreet op de Ruimtelijke Ordening, voldoen aan vijf voorwaarden. Zij moet beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, een conform verklaard plannenregister, een vastgesteld vergunningenregister en een register van de onbebouwde percelen.

Wanneer voldaan wordt aan deze vijf voorwaarden kan de ontvoogding worden aangevraagd bij Vlaams minister Dirk Van Mechelen. Na goedkeuring kunnen de gemeentebesturen autonoom van start gaan met hun vergunningenbeleid.

In het nieuwe systeem dient dus geen advies meer gevraagd te worden aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Het gemeentebestuur beslist autonoom over de goedkeuring van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

De dossiers dienen niet meer voor advies voorgelegd te worden aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, deze kan wel het dossier controleren en bij niet akkoord een beroep instellen bij de provinciale deputatie.

Een tweede wijziging is de mogelijkheid die belanghebbende derden krijgen om beroep aan te tekenen tegen de aflevering van een bouwvergunning. Daarenboven moet een wettelijke behandelingstermijn van 75 dagen voor stedenbouwkundige vergunningen en 150 dagen voor verkavelingsberoepen gerespecteerd worden.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio