Stad krijgt compensatie voor stadion op Petroleum Zuid

Stad krijgt compensatie voor stadion op Petroleum Zuid

Stad krijgt compensatie voor stadion op Petroleum Zuid

Antwerpen - De keuze van de Vlaamse regering voor Petroleum Zuid (IPZ) als locatie voor het nieuwe voetbalstadion, brengt een aantal belangrijke investeringen in Antwerpen met zich mee. Dat blijkt uit een geheime nota waarop Gazet van Antwerpen de hand kon leggen.
Op 17 december maakten het stadsbestuur en de Vlaamse regering een aantal afspraken over de inplanting van het stadion op Petroleum Zuid. Die staan beschreven in een nota die is ondertekend door enerzijds de Vlaamse ministers Kris Peeters, Dirk Van Mechelen en Kathleen Van Brempt, anderzijds Patrick Janssens, Marc Van Peel, Ludo Van Campenhout en Robert Voorhamme namens het stadsbestuur.

We zetten de belangrijkste engagementen op een rij:
> Capaciteit: het stadion wordt gebouwd voor 25.000 toeschouwers, maar moet verbouwbaar zijn voor 40.000 plaatsen met het oog op het WK 2018. Het is de bedoeling dat zowel Antwerp als Germinal Beerschot er gaan spelen.
> Financiering: de stad en het Havenbedrijf investeren elk 25 miljoen euro. Ook Vlaanderen zorgt voor een bijdrage.
> Randvoorwaarde: het stadsbestuur mag naast het stadion een bedrijventerrein aanleggen van maximum 15.000 vierkante meter.
> Onteigening: Vlaanderen stelt een onteigeningsplan op voor de grond van het stadion, die eigendom is van FSI (Fonds voor Spoorweginfrastructuur). De stad krijgt die grond cadeau.
s Jeugdcluster: Vlaanderen geeft de stad een vergunning om de culturele zone voor jongeren, die oorspronkelijk gepland was op de grond van het stadion, te verplaatsen naar de casco-ruimte in de spoorwegberm van het Centraal Station.
> Openbaar vervoer: Vlaanderen financiert een bijkomende tramlijn naar het stadion, een openbaar-vervoersplein en een tramstelplaats in de berm van de Ring. De Vlaamse regering overlegt met de NMBS over een nieuw treinstation op IPZ.
> Parkeerruimte en toegangswegen: de beste oplossingen voor de bereikbaarheid worden in gezamenlijk overleg uitgewerkt.
> Scheldekaaien: Vlaanderen investeert via het Sigmaplan in de versteviging van de kade-infrastructuur. Deze subsidies zijn niet alleen belangrijk voor de stabiliteit van het stadion, de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de heraanleg van de Scheldekaaien.
> Compensaties: het stadsbestuur krijgt financiële compensaties voor het economisch verlies dat de stad lijdt omdat de grond niet meer kan dienen voor bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe bedrijven.
Alle nieuwe investeringen samen worden geraamd op minstens 40 miljoen euro.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio