Plan bepaalt toekomst van site Verlipark

Mol - Het gemeentebestuur heeft de krijtlijnen bepaald voor de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de bedrijfssite van Verlipark in Mol-Donk. Een ontwerpbureau moet het dossier inhoudelijk vormgeven.

De huidige site Verlipark is het resultaat van een opsplitsing van de vroegere flessenproducent Verlipack. Doorheen de jaren vestigden verscheidene ondernemingen zich op de site.

Het RUP streeft verscheidene doelen na. “Allereerst is het de bedoeling dat bestaande bedrijven die een milieuvergunning klasse 1 nodig hebben stilaan verdwijnen”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Peter Van Rompaey (CD&V). “De nabijheid van de woonkern van Donk maakt de zone ongeschikt voor dergelijke bedrijven.”

“Verder moet het RUP toelaten dat minder storende bedrijfsfuncties er zich kunnen vestigen. Het moet ook nagaan hoe de omwonenden beter afgeschermd kunnen worden. Tot slot moet de verkeersafwikkeling rond de zone bekeken worden, waarbij de aansluiting op de toekomstige verbindingsweg N118–Boeretang een aandachtspunt is.”

“We moeten nog tal van procedures doorlopen eer het RUP realiteit is”, weet Van Rompaey. “De timing van de uiteindelijke goedkeuring hangt af van de snelheid waarmee elke stap gezet kan worden.”

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio