Pallieterkes zorgt voor flexibele kinderopvang

Solliciteren, plots werk vinden, deelnemen aan vorming. Voor heel wat ouders is dit, omwille van een gebrek aan kinderopvang, een probleem. Pallieterkes Flex biedt voortaan de oplossing.

cvanrompaey_fr

Kinderdagverblijf De Pallieterkes aan de Mechelsestraat 24 in Lier is sinds kort namelijk erkend als gemandateerde voorziening in de kinderopvang. Een moeilijke term om duidelijk te maken dat de gemandateerde voorziening Pallieterkes Flex zal fungeren als informatie- en coördinatiepunt voor vragen naar flexibele en occasionele opvang. Flexibele opvang betekent opvang voor 7u 's morgens en na 18u en ook opvang in het weekend. Occasionele opvang is er voor ouders die om welbepaalde redenen dringend en voor maximaal zes maanden opvang voor hun kind nodig hebben.

Concreet nemen ouders contact op met Pallieterkes Flex via een centraal telefoonnummer. De gemandateerde voorziening Pallieterkes Flex zoekt dan mee naar een oplossing en geeft de ouders advies rond mogelijke openstaande opvangplaatsen in de regio.

Chris VAN ROMPAEYMeer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio